Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Håbo kn, YTTERGRAN 4:1 YTTERGRANS KYRKA

Anläggning - foto

Yttergrans kyrka är den minsta medeltida kyrkan i Uppsala stift och även en av de bäst 
bevarade från det romanska skedet.
Information
Yttergrans kyrka är den minsta medeltida kyrkan i Uppsala stift och även en av de bäst bevarade från det romanska skedet.
--
2005
Yttergrans kyrka exteriör.jpg
Upplandsmuseet
Creative Commons-licens