Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Klippan kn, STIDSVIG 2:105 NORRA ÅSBO HÄRADS FORNA TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9813C37EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA ÅSBO HÄRADS FORNA TINGSHUS (akt.)
Skåne
Klippan

Rättsväsende - Tingshus

STIDSVIG 2:105

Inventeringar
Inventering av bebyggelse i Klippans kommun, BEBYGGELSE, TINGSHUS OCH RÅDHUS INOM KLIPPANS TINGSRÄTT   1997-2007

Skåne 

Klippan 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Inst för rättshistorisk forsk Olinska stiftelse

Syfte