Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FLAGGMANNEN 1 M.FL. FLAGGMANNEN 1 SKEPPSHOLMEN OCH KASTELLHOLMEN Ny sökning Tillbaka till sökning

085W4581

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLAGGMANNEN 1 SKEPPSHOLMEN OCH KASTELLHOLMEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Försvarsväsende - Örlogsbas

Religionsutövning - Kyrka

Utbildning och vetenskap - Museum

Försvarsväsende - Örlogsbas

Kultur och nöjesliv - Kulturhus

Utbildning och vetenskap - Museum

Religionsutövning - Kyrka

SKEPPSHOLMEN 1:1

SKEPPSHOLMEN 1:3

FLAGGMANNEN 1

Byggnader
STOCKHOLM FLAGGMANNEN 1 - husnr 1, KASERNSLÖJDEN Försvarsväsende - Kasern (ursprunglig)
STOCKHOLM FLAGGMANNEN 1 - husnr 2, KOMPASSKONTROLLHUS INSTRUMENTVERKSTAD Försvarsväsende - Verkstad
STOCKHOLM FLAGGMANNEN 1 - husnr 3, INTENDENTURFÖRRÅDET Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin
STOCKHOLM FLAGGMANNEN 1 - husnr 5, KASERNBEFÄLHAVARENS BOSTÄLLE Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad (ursprunglig)
STOCKHOLM FLAGGMANNEN 1 - husnr 6, KASERN III Försvarsväsende - Kasern (ursprunglig)
STOCKHOLM FLAGGMANNEN 1 - husnr 7, VATTENSTÅNDSMÄTARHUS Försvarsväsende - Maskinhus (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 1, RÅSEGLARHUSET Hantverk och manufaktur - Torkhus
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 11, UTHUS VÄSTRA BOSTÄLLSHUSET Boställe och tjänstebostad - Uthus (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 12, SJÖKRIGSSKOLAN (INFORMATIONSSKOLANS BYGGNAD) Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 13, UTHUS ÖSTRA BOSTÄLLSHUSET Boställe och tjänstebostad - Uthus (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 14, VÄSTRA BOSTÄLLSHUSET (LÅNGA RADEN) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad; Offentlig förvaltning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Offentlig förvaltning - Barack
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 15, ÖSTRA BOSTÄLLSHUSET (LÅNGA RADEN) Boställe och tjänstebostad - Barack; Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 16, STENKROGEN (GAMLA PRÄSTGÅRDEN) Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Försvarsväsende - Marketenteri; Utbildning och vetenskap - Museibyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 17, ARRESTEN Rättsväsende - Arrest och häkte (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 18, VÄSTRA KANSLIHUSET Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Corps-de-garde; Offentlig förvaltning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 19, BYGGNADSDEPARTEMENTET Försvarsväsende - Administrationsbyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 2, HANTVERKSKASERN Försvarsväsende - Kasern
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 20, KALLBADHUSETS PAVILJONG Boställe och tjänstebostad - Bostadshus
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 21, MODERNA MUSEET, ARKITEKTURMUSEET (EXERCISHUSET) Försvarsväsende - Exercishus; Utbildning och vetenskap - Museibyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 22, SJÖRESERVEN KASERN Försvarsväsende - Kasern (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 23, MARKETENTERIET Försvarsväsende - Marketenteri (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 24, NORRA FUNDAMENTET Försvarsväsende - Galärskjul
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 25, KANONVERKSTADEN Försvarsväsende - Verkstad (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 26, KONSTHÖGSKOLAN (BÅTSMANSKASERNEN, KASERN II) Försvarsväsende - Kasern; Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 27, TORPEDFÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 28, TORPEDDEPARTEMENTET Försvarsväsende - Verkstad (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 29, SÖDRA FUNDAMENTET Försvarsväsende - Galärskjul; Industri - Verkstad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 3, SJÖKARTEVERKET Utbildning och vetenskap - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 30, BADANSTALTEN Hälso-, sjuk- och socialvård - Badhus
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 31, ATELJÉHUSET Konstnärligt skapande - Ateljé
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 32, SPRUTHUS Försvarsväsende - Spruthus / brandbod
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 33, UTHUS AMIRALITETSHUSET Försvarsväsende - Uthus
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 34, STYCKEKRANEN Offentlig förvaltning - Kran
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 35, BECKBORG Försvarsväsende - Ej utrett
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 36, ÅRBODEN Försvarsväsende - Bod
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 37, FÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 38, OMFORMARSTATION Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftstationsbyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 39, VATTENTORNET Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattentorn
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 4, AMIRALITETSHUSET (KASERN I) Försvarsväsende - Arkiv; Försvarsväsende - Bostadshus - Officersförläggning; Försvarsväsende - Tyghus; Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 46, OLJEFÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 5, HÖGVAKTEN (VAKTBYGGNADEN VID SKEPPSBRON) Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Corps-de-garde; Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 6, SKEPPSHOLMSKYRKAN Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka; Religionsutövning - Kyrka
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 7, TYGHUSET (ÖSTASIATISKA MUSEET) Försvarsväsende - Tyghus; Utbildning och vetenskap - Museibyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 8, MINDEPARTEMENTET Försvarsväsende - Verkstad (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 9, UTHUS KASERN III Försvarsväsende - Uthus (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 9001, ÖSTRA KANSLIHUSET Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 9002, SANITETSBYGGNAD Boställe och tjänstebostad - Avträde
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 9003, SVENSKSUND-STENEN Försvarsväsende - Monument (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 9004, VEGASTENEN Försvarsväsende - Monument (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 9005, KAJSA RULTAS PUMP Samhällsservice och teknisk försörjning - Ej i bruk
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 9006, KLOCKSTAPELN Försvarsväsende - Klocktorn
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 9007, HÖGVAKTENS SKYDDSRUM Försvarsväsende - Skyddsrum
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 9008, SPLITTERSKYDD Försvarsväsende - Skyddsrum
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 1, SKRIDSKOPAVILJONGEN Kultur och nöjesliv - Paviljong
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 10, UTHUS TILL UNDEROFFICERSBOSTADEN Boställe och tjänstebostad - Uthus (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 11, UTHUS Boställe och tjänstebostad - Uthus (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 12, KRUTHUS Försvarsväsende - Kruthus (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 13, KRUTHUS Försvarsväsende - Kruthus (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 2, FLAGGKONSTAPELBOSTÄLLET Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 3, UNDEROFFICERSBOSTÄLLE Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad - Officersbostad (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 4, KOLSKJULET Industri - Bod - Kolbod
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 5, KASTELLET Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Officersförläggning; Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Försvarsväsende - Kasern; Försvarsväsende - Kastal
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 6, HANTVERKSBOSTÄLLET Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 7, FOSFORFÖRRÅDET Försvarsväsende - Förråd (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 8, BÅT- OCH KANTOHUS Kommunikation - Båthus (ursprunglig)
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 9, UTHUS TILL HANTVERKSBOSTÄLLET Boställe och tjänstebostad - Uthus
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:5 - husnr 9001, KASTELLHOLMSBRON Kommunikation - Bro
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:5 - husnr 9002, SKEPPSHOLMSBRON Kommunikation - Bro
Inventeringar
Byggnadsminnen i Stockholm, BASINFORMATION   1992-2020

Stockholm 

Stockholm 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte

Kyrkor i Stockholm kn, BASINFORMATION   1992-1998

Stockholm 

Stockholm 

Inventeringskategori:  Kategoriinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte