Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FLAGGMANNEN 1 M.FL. FLAGGMANNEN 1 SKEPPSHOLMEN OCH KASTELLHOLMEN Ny sökning Tillbaka till sökning

085W4581

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLAGGMANNEN 1 SKEPPSHOLMEN OCH KASTELLHOLMEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Försvarsväsende - Örlogsbas

Religionsutövning - Kyrka

Utbildning och vetenskap - Museum

Försvarsväsende - Örlogsbas

Kultur och nöjesliv - Kulturhus

Utbildning och vetenskap - Museum

Religionsutövning - Kyrka

SKEPPSHOLMEN 1:1

SKEPPSHOLMEN 1:3

FLAGGMANNEN 1

Byggnader
STOCKHOLM FLAGGMANNEN 1 - husnr 3, INTENDENTURFÖRRÅDET Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 1, RÅSEGLARHUSET Hantverk och manufaktur - Torkhus
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 12, SJÖKRIGSSKOLAN (INFORMATIONSSKOLANS BYGGNAD) Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 14, VÄSTRA BOSTÄLLSHUSET (LÅNGA RADEN) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad; Offentlig förvaltning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Offentlig förvaltning - Barack
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 15, ÖSTRA BOSTÄLLSHUSET (LÅNGA RADEN) Boställe och tjänstebostad - Barack; Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 16, STENKROGEN (GAMLA PRÄSTGÅRDEN) Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Försvarsväsende - Marketenteri; Utbildning och vetenskap - Museibyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 18, VÄSTRA KANSLIHUSET Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Corps-de-garde; Offentlig förvaltning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 19A, ÖSTRA KANSLIHUSET Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 20, KALLBADHUSETS PAVILJONG Boställe och tjänstebostad - Bostadshus
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 21, MODERNA MUSEET, ARKITEKTURMUSEET (EXERCISHUSET) Försvarsväsende - Exercishus; Utbildning och vetenskap - Museibyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 24, NORRA FUNDAMENTET Försvarsväsende - Galärskjul
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 26, KONSTHÖGSKOLAN (BÅTSMANSKASERNEN, KASERN II) Försvarsväsende - Kasern; Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 29, SÖDRA FUNDAMENTET Försvarsväsende - Galärskjul; Industri - Verkstad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 3, SJÖKARTEVERKET Utbildning och vetenskap - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 31, ATELJÉHUSET Konstnärligt skapande - Ateljé
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 34, STYCKEKRANEN Offentlig förvaltning - Kran
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 4, AMIRALITETSHUSET (KASERN I) Försvarsväsende - Arkiv; Försvarsväsende - Bostadshus - Officersförläggning; Försvarsväsende - Tyghus; Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 5, HÖGVAKTEN (VAKTBYGGNADEN VID SKEPPSBRON) Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Corps-de-garde; Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 6, SKEPPSHOLMSKYRKAN Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka; Religionsutövning - Kyrka
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 7, TYGHUSET (ÖSTASIATISKA MUSEET) Försvarsväsende - Tyghus; Utbildning och vetenskap - Museibyggnad
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 1, SKRIDSKOPAVILJONGEN Kultur och nöjesliv - Paviljong
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 4, KOLSKJULET Industri - Bod - Kolbod
STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 5, KASTELLET Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Officersförläggning; Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Försvarsväsende - Kasern; Försvarsväsende - Kastal
Inventeringar
Byggnadsminnen i Stockholm, BASINFORMATION   1992-2020

Stockholm 

Stockholm 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte

Kyrkor i Stockholm kn, BASINFORMATION   1992-1998

Stockholm 

Stockholm 

Inventeringskategori:  Kategoriinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte