Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boden kn, BODEN 1:129 M.FL. BODENS FÄSTNING Ny sökning Tillbaka till sökning

f0001214

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BODENS FÄSTNING (akt.)
Norrbotten
Boden

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

BODEN 1:129

PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1

BODENS GARNISON 2:1

BODEN 1:157

BODEN 1:158

Byggnader
BODEN BODEN 1:129 - husnr 7, FORT 2 SÖDRA ÅBERGET, FORTHJÄSSA MED KANONTORN Försvarsväsende - Fästning
BODEN BODEN 1:129 - husnr 8, BATTERI NORRA ÅBERGET, BATTERIBYGGNAD Försvarsväsende - Fästning - Batteribyggnad
BODEN BODEN 1:129 - husnr 9001, FORT 2, SÖDRA ÅBERGET INFANTERIFÖRLÄGGNING Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:129 - husnr 9002, FORT 2. SÖDRA ÅBERGET. RYGGRAV Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:129 - husnr 9003, FORT 2, SÖDRA ÅBERGET HUSGRUND KRUTHUS Försvarsväsende - Kruthus
BODEN BODEN 1:129 - husnr 9004, FORT 2. SÖDRA ÅBERGET, STRÅLKASTARSTÄLLNING RESTER Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:129 - husnr 9005, FORT 2, SÖDRA ÅBERGET STRÅLKASTARSTÄLLNING Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:129 - husnr 9006, BATTERI NORRA ÅBERGET, VALLGÅNG Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:129 - husnr 9007, BATTERI NORRA ÅBERGET, RYGGRAV Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:129 - husnr 9008, BATTERI NORRA ÅBERGET, TRAPPGÅNG Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:129 - husnr 9009, BATTERI NORRA ÅBERGET, INFART Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:129 - husnr 9010, BATTERI NORRA ÅBERGET, KÄLLARE Försvarsväsende - Källare
BODEN BODEN 1:129 - husnr 9011, BATTERI NORRA ÅBERGET, FREDSGRIND MED FREDSSTAKET Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:157 - husnr 1, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, FORTHJÄSSA MED KANONTORN Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9001, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, INFANTERIFÖRLÄGGNING Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9002, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, RYGGRAV Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9003, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, FÖRBINDELSEVÄRN STENMUR Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9004, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, STRÅLKASTARSTÄLLNING Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9005, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, KULSPRUTEVÄRN Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9006, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, STRÅLKASTARSTÄLLNING Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9007, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, BEVAKNINGSVÄRN Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9008, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, HUSGRUND Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9009, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, FLANKERINGSBATTERI Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9010, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, KOLFÖRRÅD HUSGRUND Försvarsväsende - Förråd
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9011, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, VAKTLOKAL HUSGRUND Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9012, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, FREDSGRIND Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:157 - husnr 9013, FORT 4 MJÖSJÖBERGET, HUSGRUND Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:158 - husnr 1, FORT 3 BATTERI GAMMELÄNGSBERGET, FORTHJÄSSA MED KANONTORN Försvarsväsende - Fästning - Batteribyggnad
BODEN BODEN 1:158 - husnr 2, FORT 3 GAMMELÄNGSBERGET, FÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
BODEN BODEN 1:158 - husnr 9002, FORT 3 BATTERI GAMMELÄNGSBERGET, INFANTERIFÖRLÄGGNING Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:158 - husnr 9003, FORT 3 BATTERI GAMMELÄNGSBERGET, RYGGGRAV Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:158 - husnr 9004, FORT 3 BATTERI GAMMELÄNGSBERGET, STRÅLKASTARSTÄLLNING Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:158 - husnr 9005, FORT 3 BATTERI GAMMELÄNGSBERGET, HUSGRUND Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:158 - husnr 9006, FORT 3 BATTERI GAMMELÄNGSBERGET, HUSGRUND Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:158 - husnr 9007, FORT 3 BATTERI GAMMELÄNGSBERGET, SKANS Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:158 - husnr 9008, FORT 3 BATTERI GAMMELÄNGSBERGET, STRÅLKASTARSTÄLLNING Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODEN 1:158 - husnr 9009, FORT 3 BATTERI GAMMELÄNGSBERGET, FÖRBINDELSEVÄRN Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 130, FORT 1 RÖDBERGET, HUSGRUND KRUTHUS Försvarsväsende - Kruthus
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 2, FORT 1 RÖDBERGET, MARKETENTERI Försvarsväsende - Marketenteri
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9001, BODENS FÄSTNING, BATTERI SÖDRA SLUMPBERGET Försvarsväsende - Fästning - Batteribyggnad
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9002, FORT 1, RÖDBERGET FORTHJÄSSA MED KANONTORN Försvarsväsende - Fästning
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9003, FORT 1, RÖDBERGET, INFANTERIFÖRLÄGGNING Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9004, FORT 1, RÖDBERGET, RYGGGRAV Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9005, FORT 1, RÖDBERGET ARTILLERIPLAN Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9007, FORT 1 RÖDBERGET. FORTVÄBELSSTIGEN Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9009, FORT 1 RÖDBERGET , GRIND FÖR UTFART Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9010, FORT 1 RÖDBERGET, ÖVNINGSKANONTORN/"SATELLITER" Försvarsväsende - Torn - Pjästorn
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9011, FORT 1 RÖDBERGET, OBSERVATIONSPLATS Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9012, FORT 1 RÖDBERGET, TOALETT Försvarsväsende - Avträde
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9013, FORT 1 RÖDBERGET, STRÅLKASTARSTÄLLNING MED RÄLS Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9014, FORT 1 RÖDBERGET , UTSIKTSPLATS Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9015, FORT 1 RÖDBERGET, STRÅLKASTARSTÄLLNING Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9016, FORT 1 RÖDBERGET, SYFTMÄTBYGGNAD Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 9017, FORT 1, RÖDBERGET, FREDSGRIND Försvarsväsende - Ej utrett
BODEN BODENS GARNISON 2:1 - husnr 95, FORT 1 RÖDBERGET F.D FORTVÄBELBOSTÄDER Försvarsväsende - Bostadshus
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 2, FORT 5, DEGERBERGET, FÖRRÅD Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 20, FORT 5, DEGERBERGET, TV-MAST Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9001, FORT 5, DEGERBERGET, FORTHJÄSSA MED KANONTORN Försvarsväsende - Fästning
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9002, FORT 5, DEGERBERGET, INFANTERIFÖRLÄGGNING Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9003, FORT 5, DEGERBERGET, RYGGRAV Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9005, FORT 5, DEGERBERGET, FÖRBINDELSEVÄRN MED FÖRSVARSMUR Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9006, FORT 5, DEGERBERGET, STRÅLKASTARSTÄLLNING BETONGPLATTA Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9007, FORT 5, DEGERBERGET, KRYPHINDER Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9008, FORT 5, DEGERBERGET, TAGGTRÅDSHINDER Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9009, FORT 5, DEGERBERGET, ARTILLERISTÄLLNING Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9010, FORT 5, DEGERBERGET, STRÅLKASTARSTÄLLNING Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9011, FORT 5, DEGERBERGET, FORTVÄBELSTIG Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9012, BATTERI LEÅKERSBERGET, BATTERIBYGGNAD Försvarsväsende - Fästning - Batteribyggnad
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9013, BATTERI LEÅKERSBERGET, ARTILLERIFÖRLÄGGNING Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9014, BATTERI LEÅKERSBERGET, SKYDDSRUM FÖR PJÄSER Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9015, BATTERI LEÅKERSBERGET, SKYDDSRUM FÖR PJÄSER Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9016, BATTERI LEÅKERSBERGET, RYGGRAV Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9017, BATTERI LEÅKERSBERGET, VALLGRAV MED TVÅ RADER STORMHINDER Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9018, BATTERI LEÅKERSBERGET, STRÅLKASTARSTÄLLNING Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9020, BATTERI LEÅKERSBERGET, HUSGRUND Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9021, BATTERI LEÅKERSBERGET, SPÅR OCH LÄMNINGAR EFTER MARKETENTERI Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9022, BATTERI LEÅKERSBERGET, INFANTERIFÖRLÄGGNING Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9023, BATTERI LEÅKERSBERGET, RYGGRAV Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9024, BATTERI LEÅKERSBERGET, INFANTERIFÖRLÄGGNING Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9025, BATTERI LEÅKERSBERGET, FÖRSVARSMUR Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9026, BATTERI LEÅKERSBERGET, FREDSGRIND Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
BODEN PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9027, BATTERI LEÅKERSBERGET, FREDSGRIND Försvarsväsende - Fästning (ursprunglig)
Inventeringar
Byggnadsminnen i Bodens kn, BASINFORMATION   1992-2020

Norrbotten 

Boden 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte