Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlsborg kn, FORSVIK 5:25 M.FL. FORSVIKS BRUK Ny sökning Tillbaka till sökning

13319_Forsviks_bruk_SRLN_2007_10_19 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSVIKS BRUK (akt.)
Västra Götaland
Karlsborg

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

FORSVIK 5:25

FORSVIK 5:85

FORSVIK 5:109

FORSVIK 5:143

FORSVIK 5:209

FORSVIK 5:221

FORSVIK 5:220

Byggnader
KARLSBORG FORSVIK 5:109 - husnr 7, SV UTHUSLÄNGAN Industri - Förråd - Ammunitionsförråd (ursprunglig);
KARLSBORG FORSVIK 5:109 - husnr 8, NO UTHUSLÄNGAN Industri - Förråd (ursprunglig);
KARLSBORG FORSVIK 5:109 - husnr 8001, TREAN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Arbetarbostad (ursprunglig);
KARLSBORG FORSVIK 5:143 - husnr 1, MJÖLNARBOSTADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, mjölnarbostad (ursprunglig);
KARLSBORG FORSVIK 5:209 - husnr 1, KRAFTVERKET Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftstationsbyggnad (ursprunglig);
KARLSBORG FORSVIK 5:220 - husnr 1, ETTAN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Arbetarbostad (ursprunglig);
KARLSBORG FORSVIK 5:221 - husnr 1, TVÅAN, RÖDA KVARN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Arbetarbostad;
KARLSBORG FORSVIK 5:25 - husnr 1, BRUKSKONTORET Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Hantverk och manufaktur - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (ursprunglig);
KARLSBORG FORSVIK 5:25 - husnr 2, GJUTERIET Industri - Gjuteri (ursprunglig);
KARLSBORG FORSVIK 5:25 - husnr 3A, MEKANISKA VERKSTADEN Industri - Gjuteri (ursprunglig); Industri - Verkstad - Mekanisk verkstad;
KARLSBORG FORSVIK 5:25 - husnr 3B, MASKINVERKSTADEN Industri - Maskinhall; Industri - Matsalsbyggnad; Industri - Personalbyggnad; Industri - Verkstad - Mekanisk verkstad;
KARLSBORG FORSVIK 5:25 - husnr 3C, RENSERIET Industri - Industribyggnad;
KARLSBORG FORSVIK 5:25 - husnr 6, PLÅTVERKSTADEN Industri - Verkstad;
KARLSBORG FORSVIK 5:25 - husnr 7, FÖRRÅDSBYGGNAD Hantverk och manufaktur - Förråd;
KARLSBORG FORSVIK 5:85 - husnr 1, KOLBODEN Industri - Bod - Kolbod;
KARLSBORG FORSVIK 5:85 - husnr 2, JÄRNBODEN Industri - Bod - Järnbod (ursprunglig);
KARLSBORG FORSVIK 5:85 - husnr 3, MODELLFÖRRÅDET Industri - Förråd;
KARLSBORG FORSVIK 5:85 - husnr 4, TRÄSLIPERIET Industri - Sliperi - Träsliperi (ursprunglig);
KARLSBORG FORSVIK 5:85 - husnr 5, KVARNEN Hantverk och manufaktur - Kvarn - Vattenkvarn (ursprunglig);
KARLSBORG FORSVIK 5:85 - husnr 6, KALORIFER Samhällsservice och teknisk försörjning - Kaloriferbyggnad;
KARLSBORG FORSVIK 5:85 - husnr 7, ELEKTRICITETSHUSET, KRAFTVERKET, MODELLVERKSTAN Hantverk och manufaktur - Snickeri; Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftstationsbyggnad (ursprunglig);
Inventeringar
Byggnadsminnen i Karlsborg, BASINFORMATION   1992-2005

Västra Götaland 

Karlsborg 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte

Byggnadsminnen i Karlsborg, TILLGÄNGLIGA BYGGNADSMINNEN   2006-2009

Västra Götaland 

Karlsborg 

Inventeringskategori:  Selektiv inventering

Informationssägare: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Syfte