Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, SKÖVDE GARNISON 1:1 P4 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
P4 (inakt.)
Västra Götaland
Skövde

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

SKÖVDE GARNISON 1:1

Byggnader
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 104, MATINRÄTTNING (K0037.016) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss; Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 108, KANSLIHUS (K0037.004) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 110, VAKTBYGGNAD (K0037.005) Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 113, MÄSSBYGGNAD (K0037.030) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss - Officersmäss
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 115, FD REPROCENTRAL (K0037.756) Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 116, CENTRALEXPEDITION (K0037.007) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Försvarsväsende - Personalbyggnad; Kultur och nöjesliv - Musikpaviljong
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 117, STYRKETRÄNING (K0037.042) Försvarsväsende - Tvättstuga / bykstuga; Rekreation och turism - Badhus - Varmbadhus; Rekreation och turism - Bastu
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 118, GYMNASTIK- OCH EXERCISHUS (K0037.018) Försvarsväsende - Exercishus
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 119, FILMSAL (K0037.010) Försvarsväsende - Bod - Vagnsbod; Försvarsväsende - Stall; Kultur och nöjesliv - Biograf
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 120, VARMFÖRRÅD, MINAN (K0037.021) Försvarsväsende - Förråd
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 121, ADMINISTRATIONSBYGGNAD (K0037.012) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Hantverk och manufaktur - Verkstad
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 122, SIS-DETALJEN (K0037.022 ) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Försvarsväsende - Förråd; Hantverk och manufaktur - Smedja; Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 123, IDROTT/HÄLSOKÄLLAN (K0037.013 ) Försvarsväsende - Förråd
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 124, PLUTONSFÖRRÅD (K0037.014) Försvarsväsende - Förråd
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 125, FÖRRÅD KALLA (K0037.032) Försvarsväsende - Förråd
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 126, EXPEDITIONSBYGGNAD B (K0037.024) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, officersbostad; Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 58, KUNGSHUSET (K0037.701) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 65, KASERN II (K0037.002) Försvarsväsende - Kasern
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 66, KASERN I (K0037.001) Försvarsväsende - Kasern
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 67, PANSARHUSET (K0037.025) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 69, KASERN III (K0037.003) Försvarsväsende - Kasern
SKÖVDE SKÖVDE GARNISON 1:1 - husnr 78, EXPEDITIONSBYGGNAD A (K0037.023) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, officersbostad
Inventeringar
Byggnadsminnen i Skövde, BASINFORMATION   1992-2005

Västra Götaland 

Skövde 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte