Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, GRIMETON 13:34 M.FL. GRIMETONS RADIOSTATION OCH RADIOBY Ny sökning Tillbaka till sökning

f9910810

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRIMETONS RADIOSTATION OCH RADIOBY (akt.)
Halland
Varberg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Kommunikation - Radiostation

Kommunikation - Radiostation

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

GRIMETON 13:34

GRIMETON 13:37

GRIMETON 13:38

GRIMETON 13:39

GRIMETON 13:40

GRIMETON 13:41

GRIMETON 13:42

GRIMETON 13:43

GRIMETON 13:44

GRIMETON 13:45

GRIMETON 13:49

Byggnader
VARBERG GRIMETON 13:34 - husnr 14, TVÄTTSTUGA Bostadsbebyggelse - Tvättstuga / bykstuga
VARBERG GRIMETON 13:34 - husnr 3, GRIMETONS RADIOSTATION Kommunikation - Telegraf / televerk
VARBERG GRIMETON 13:34 - husnr 4, FÖRRÅD Bostadsbebyggelse - Förråd
VARBERG GRIMETON 13:34 - husnr 6, TRANSFORMATORHUS Samhällsservice och teknisk försörjning - Transformatorhus
VARBERG GRIMETON 13:34 - husnr 8, SNÖSMÄLTNINGSHUS Kommunikation - Snösmältningshus
VARBERG GRIMETON 13:34 - husnr 9, GARAGE Jordbruk - Garage
VARBERG GRIMETON 13:37 - husnr 1, CHEFSBOSTADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
VARBERG GRIMETON 13:37 - husnr 2, UTHUS Bostadsbebyggelse - Uthus
VARBERG GRIMETON 13:38 - husnr 1, FÖRMANSBOSTAD Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
VARBERG GRIMETON 13:38 - husnr 2, UTHUS Bostadsbebyggelse - Uthus
VARBERG GRIMETON 13:39 - husnr 1, FÖRMANSBOSTAD Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
VARBERG GRIMETON 13:40 - husnr 1, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, parhus; Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
VARBERG GRIMETON 13:40 - husnr 2, UTHUS Bostadsbebyggelse - Uthus
VARBERG GRIMETON 13:41 - husnr 1, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, parhus; Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
VARBERG GRIMETON 13:42 - husnr 1, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, parhus; Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
VARBERG GRIMETON 13:42 - husnr 2, UTHUS Bostadsbebyggelse - Uthus
VARBERG GRIMETON 13:43 - husnr 1, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, parhus; Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
VARBERG GRIMETON 13:44 - husnr 1, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, parhus; Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
VARBERG GRIMETON 13:45 - husnr 1, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, parhus (ursprunglig); Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad (ursprunglig)
VARBERG GRIMETON 13:45 - husnr 2, UTHUS Bostadsbebyggelse - Uthus
Inventeringar
Byggnadsminnen i Varberg, BASINFORMATION   1992-2017

Halland 

Varberg 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte