Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trollhättan kn, ÅKER 10:1 TROLLHÄTTANS KANAL- OCH SLUSSOMRÅDE Ny sökning Tillbaka till sökning

fd882602

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TROLLHÄTTANS KANAL- OCH SLUSSOMRÅDE (akt.)
Västra Götaland
Trollhättan

Kommunikation - Kanalanläggning

Kommunikation - Slussanläggning

Kommunikation - Slussanläggning

Kommunikation - Kanalanläggning

ÅKER 10:1

Byggnader
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 10, NORRA VAKTBOSTADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad - slussvaktarbostad
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 12, SJÖKULLEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad - slussvaktarbostad
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 14, MEKANISKA VERKSTADEN Industri - Verkstad - Mekanisk verkstad
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 16, KANALMUSEUM Kommunikation - Förråd; Utbildning och vetenskap - Museibyggnad
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 20, SNICKERIVERKSTADEN Hantverk och manufaktur - Snickeri; Industri - Verkstad
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 23, FD AUTOMOBILSTALL Handel och bankväsende - Affär och butik; Jordbruk - Garage
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 24, UTHUS Kommunikation - Uthus
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 26, VAKTBYGGNAD Kommunikation - Vaktbyggnad / vaktkur
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 28, UTHUS Kommunikation - Uthus
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 29, UTHUS Kommunikation - Uthus
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 30, VAKTBYGGNAD Kommunikation - Vaktbyggnad / vaktkur
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 31, BOD Kommunikation - Bod - Förvaringsbod
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 32, UTHUS Kommunikation - Uthus
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 33, VAKTBYGGNAD Kommunikation - Vaktbyggnad / vaktkur
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 35, ARKIV Kommunikation - Arkiv
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 36, UTHUS Kommunikation - Uthus
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 37, VAKTBYGGNAD Kommunikation - Vaktbyggnad / vaktkur
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 4, ÅKERSÄNG Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad - slussvaktarbostad
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 5, SLUSSKAFÉET Handel och bankväsende - Café / konditori
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 56, VAKTBYGGNAD Kommunikation - Vaktbyggnad / vaktkur
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 59, KLOCKSTAPEL Religionsutövning - Klockstapel
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 6, GAMLA KANALKONTORET Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Kommunikation - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 7, ÅKERSHÖJD Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad - slussvaktarbostad
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 8, BOKHÅLLARBOSTADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
TROLLHÄTTAN ÅKER 10:1 - husnr 9, SÖDRA VAKTBOSTADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad - slussvaktarbostad
Inventeringar
Byggnadsminnen i Trollhättan, BASINFORMATION   1992-2005

Västra Götaland 

Trollhättan 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte