Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlsborg kn, VANÄS 1:9 KARLSBORGS FÄSTNING Ny sökning Tillbaka till sökning

f0204811

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARLSBORGS FÄSTNING (akt.)
Västra Götaland
Karlsborg

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Borg

Försvarsväsende - Citadell

Religionsutövning - Kyrka - Garnisonskyrka

Försvarsväsende - Fästning

Religionsutövning - Kyrka

Försvarsväsende - Fästning

Religionsutövning - Kyrka - Garnisonskyrka

Försvarsväsende - Fästning

VANÄS 1:9

Byggnader
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 100, VERKSTADSFLYGELN (K0047.305) Industri - Flygelbyggnad; Industri - Verkstad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 101, TYGHUSET (K0047.310) Försvarsväsende - Tyghus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 102, VERKSTADSBYGGNAD (K0047.311) Industri - Verkstad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 103, FÖRRÅD OCH VÄRMECENTRAL (K0047.314) Försvarsväsende - Förråd; Samhällsservice och teknisk försörjning - Värmeverk
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 104, UTHUS (K0047.385) Försvarsväsende - Uthus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 105, GAMLA KYRKAN (K0047.015) Försvarsväsende - Exercishus; Religionsutövning - Kyrka
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 106, FÖRRÅD (K0047.317) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 107, FÖRRÅD (K0047.018) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 108A, FÖRRÅD (K0047.008) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 108B, PACKNINGSHALL (K0047.016) Försvarsväsende - Packningshall
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 109, FÖRRÅD (K0047.009) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 11, VÄSTRA BEFÄLSBYGGNADEN (K0047.004) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, officersbostad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 110, RIDHUS (K0047.019) Försvarsväsende - Ridhus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 111, VERKSTAD, FD STALL (K0047.20) Industri - Verkstad; Offentlig förvaltning - Stall
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 112, GARAGE (K0047.036) Jordbruk - Garage
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 113, FÖRRÅD (K0047.023) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 114, PATRONMAGASINET (K0047.315) Offentlig förvaltning - Magasin
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 115, MÅLBOD (K0047.128) Försvarsväsende - Bod - Målbod
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 117, MÅLBOD (K0047.129) Försvarsväsende - Bod - Målbod
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 118, KRONOBAGERIET (K0047.514) OCH MJÖLMAGASINET (K0047.515) Försvarsväsende - Bageri - Kronobageri; Försvarsväsende - Magasin
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 119, HAVREMAGASINET (K0047.517) Offentlig förvaltning - Magasin
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 120, UTHUS/TVÄTTSTUGA (K0047.013) Försvarsväsende - Tvättstuga / bykstuga; Försvarsväsende - Uthus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 122, GARAGE (K0047.518) Jordbruk - Garage
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 123, PERSEDELFÖRRÅDET (K0047.508) Försvarsväsende - Förråd - Persedelförråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 124, FÖRRÅD (K0047.510) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 125, FÖRRÅD (K0047.511) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 126, OBDUKTIONSBYGGNADEN (K0047.283) Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 127, PJÄSTORN Försvarsväsende - Torn - Pjästorn (ursprunglig)
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 128, PATRONFÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 13, NORRA FORTIFIKATIONSFLYGELN (K0047.862) Försvarsväsende - Flygelbyggnad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 133, KARLSBORGS GARNISONSKYRKA Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka (ursprunglig); Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Flerskeppig (ursprunglig);
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 14, SÖDRA FORTIFIKATIONSFLYGELN (K0047.205) Försvarsväsende - Flygelbyggnad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 15, FORTIFIKATIONSHUSET/CHEFSBOSTADEN (K0047.005) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 16, MATINRÄTTNNING (K0047.051) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 17A, AFFÄRSLOKAL (K0047.852) Handel och bankväsende - Affär och butik
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 17B, UTHUS (K0047.854) Försvarsväsende - Uthus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 18A, UTHUS (K0047.214) Försvarsväsende - Uthus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 18B, BOSTADSHUS (K0047.206) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 19, BOSTADSHUS (K0047.853) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 20, HÖGVAKTEN (K0047.256) Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 21, SOLDATHEMMET Boställe och tjänstebostad - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 22, GULA VILLAN (K0047.007) Försvarsväsende - Kasern
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 23, GARNISONSHOTELLET (K0047.203) Rekreation och turism - Hotell
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 24, AFFÄRSLOKAL (K0047.855) Handel och bankväsende - Affär och butik
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 25, BOSTADSHUS (K0047.207) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 26, SÖDRA FÖRVALTARBOSTADEN (K0047.503) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, förvaltar- o inspektor
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 27, BOSTADSHUS M.M. (K0047.849) Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Handel och bankväsende - Affär och butik
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 28, BANKHUSET (K0047.887) Handel och bankväsende - Bank
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 30, NORRA FÖRVALTARBOSTADEN (K0047.504) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, förvaltar- o inspektor
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 31, GJUTHUSET (K0047.301) Försvarsväsende - Kasern
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 32, BOSTADSHUS (K0047.208) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 33, BOSTADSHUS (K0047.502) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 34, BANK-, POST- OCH APOTEKSHUS (K0047.202) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss - Officersmäss; Handel och bankväsende - Apotek; Handel och bankväsende - Bank; Kommunikation - Posthus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 35, STUBINFABRIKEN (K0047.303) Industri - Industribyggnad - Stubinfabrik
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 36, MINÖRSKOLAN (K0047.304) Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 37, BOSTADSHUS (K0047.209) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 38, KOMMENDANTHUSET(K0047.201) Försvarsväsende - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 4, SLUTVÄRNET (K0047.001) Försvarsväsende - Befästningsverk - Slutvärn
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 40, BOSTADSHUS (K0047.859) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 41, BOSTADSHUS (K0047.142) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 42, BOSTADSHUS (K0047.860) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 43, BOSTADSHUS (K0047.807) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 44, BOSTADSHUS (K0047.033) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 45, BOSTADSHUS (K0047.034) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 46, BOSTADSHUS (K0047.031) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 47, PROVIANTMAGASINET (K0047.507) Försvarsväsende - Provianthus; Offentlig förvaltning - Magasin
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 48, BOSTADSHUS (K0047.032) Bostadsbebyggelse - Bostadshus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 49, VÄTTERSKOLAN (K0047.259) Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 53, SÖDRA SJUKHUSPAVILJONGEN (K0047.282) Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 54, GARNISONSSJUKHUSETS EKONOMIBYGGNAD (K0047.280) Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 55, NORRA SJUKSHUSPAVILJONGEN (K0047.281) Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 60, SMEDJA (K0047.232) Hantverk och manufaktur - Smedja
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 61, KASERNVÅRDSBYGGNAD (K0047.225) Försvarsväsende - Kasern
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 62, FÖRRÅD (K0047.065) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 63, VINKELFÖRRÅDET (K0047.512) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 64, SOMMARMARKETENTERI (K0047.243) Försvarsväsende - Marketenteri
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 65, VIRKESTORK (K0047.227) Industri - Torkhus - Virkestork; Jordbruk - Garage
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 67, TVÄTTSTUGA, FD VERKSTAD (K0047.010) Industri - Verkstad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 69, GYMNASTIKHALL (K0047.024) Rekreation och turism - Gymnastikhall / Gymnastikhus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 7, ÖSTRA BEFÄLSBYGGNADEN (K0047.002) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, officersbostad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 70, FÖRRÅD (K0047.012) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 71, RUSTNINGSFÖRRÅD (K0047.222) Försvarsväsende - Förråd; Försvarsväsende - Rustkammare
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 72, SLANGTORK (K0047.235) Samhällsservice och teknisk försörjning - Slangtork
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 73, VERKSTAD, FD FODER-OCH REDSKAPSSKJUL (K0047.241) Industri - Verkstad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 74, STENBRYGGAN (K0017.251) Kommunikation - Brygga
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 75, FÖRRÅD (K0047.223) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 76, VERKSTAD, FD STALL (K0047.240) Industri - Verkstad; Offentlig förvaltning - Stall
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 77, FÖRRÅD (K0047.224) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 78, GARAGE (K0047.236) Jordbruk - Garage; Samhällsservice och teknisk försörjning - Spruthus / brandbod
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 79, FÖRRÅD (K0047.228) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 80, FÖRRÅD (K0047.229) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 81, FÖRRÅD (K0047.231) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 83, UTHUS (K0047.215) Försvarsväsende - Uthus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 85, KÄLLARE (K0047.216) Försvarsväsende - Källare
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 86, UTHUS (K0047.532) Försvarsväsende - Uthus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 87, SKOMAKARSTUGAN Industri - Verkstad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 88, VEDBOD (K0047.119) Försvarsväsende - Bod - Vedbod
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 89, KÄLLARE (K0047.120) Försvarsväsende - Källare
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 9, MELLERSTA BEFÄLSBYGGNADEN (K0047.003) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, officersbostad
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 90, UTHUS (K0047.220) Försvarsväsende - Uthus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 9001, TRÄBRYGGAN Kommunikation - Brygga
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 91, FÖRRÅD (K0047.115) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 92, MANGELBOD (K0047.213) Försvarsväsende - Bod - Mangelbod
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 93, UTHUS (K0047.535) Försvarsväsende - Uthus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 94, UTHUS (K0047.857) Försvarsväsende - Uthus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 95, UTHUS (K0047.856) Försvarsväsende - Uthus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 96, UTHUS (K0047.850) Försvarsväsende - Uthus
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 97, FÖRRÅD (K0047.242) Försvarsväsende - Förråd
KARLSBORG VANÄS 1:9 - husnr 99, MATERIALFLYGELN (K0047.302) Försvarsväsende - Flygelbyggnad; Försvarsväsende - Förråd
Inventeringar
Byggnadsminnen i Karlsborg, BASINFORMATION   1992-2005

Västra Götaland 

Karlsborg 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte

Inventering av kyrkor i 2004 - 2005   2004-2005

Västra Götaland 

Karlsborg 

Inventeringskategori:  Kategoriinventering

Informationssägare: Skara stift

Syfte

Kyrkor i Karlsborgs kn, BASINFORMATION   1992-1999

Västra Götaland 

Karlsborg 

Inventeringskategori:  Kategoriinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte