Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Klippan kn, SJÖLEDEN 1:5 LJUNGBYHED, F5 Ny sökning Tillbaka till sökning

Ljungbyhed F5 18.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGBYHED, F5 (akt.)
Skåne
Klippan

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

SJÖLEDEN 1:5

Byggnader
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 10, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 11, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 12, HANGAR Försvarsväsende - Hangar
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 13, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 17, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 2, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 21, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 22, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 23, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 24, SJUKHUSBYGGNAD Försvarsväsende - Sjukhusbyggnad
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 25, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 28 Försvarsväsende - Ej utrett
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 29, GYMNASTIKHUS Försvarsväsende - Gymnastikhall / Gymnastikhus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 3, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 30, FÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 31, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 34, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 35, MATSALSBYGGNAD Försvarsväsende - Matsalsbyggnad
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 36, KONTOR Försvarsväsende - Kontor
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 37, MATSALSBYGGNAD Försvarsväsende - Matsalsbyggnad
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 38, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 39, MARKETENTERI Försvarsväsende - Marketenteri
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 43, FÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 44, FÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 45, FÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 46, FÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 47, FÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 52, TÄLTTORKHUS Försvarsväsende - Torkhus - Tälttork
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 60, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 63, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 65, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 66, BOSTADSHUS Försvarsväsende - Bostadshus
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 67 Försvarsväsende - Ej utrett
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 68, KONTOR Försvarsväsende - Kontor
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 69, OFFICERSFÖRLÄGGNING Försvarsväsende - Officersförläggning
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 70, OFFICERSFÖRLÄGGNING Försvarsväsende - Officersförläggning
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 71, OFFICERSFÖRLÄGGNING Försvarsväsende - Officersförläggning
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 76, KONTOR Försvarsväsende - Kontor
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 8 Försvarsväsende - Ej utrett
KLIPPAN SJÖLEDEN 1:5 - husnr 81, HANGAR Försvarsväsende - Hangar
Inventeringar
Byggnadsminnen i Klippan BASINFORMATION   1992-2005

Skåne 

Klippan 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte

Inventering av byggnadsminnen i Klippan   2011-2011

Skåne 

Klippan 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Länsstyrelsen i Skåne län

Syfte