Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lund kn, REVINGE 1:12 REVINGEHED Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FO11 (inakt.), REVINGEHED (akt.), P7 (inakt.)
Skåne
Lund

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

REVINGE 1:12

Byggnader
LUND REVINGE 1:12 - husnr 105, GAMLA VAKTEN (K0122.032) Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
LUND REVINGE 1:12 - husnr 115, ARRESTEN (K0122.011) Rättsväsende - Häkte / arrest
LUND REVINGE 1:12 - husnr 125, HOLLÄNDSKA MÖLLAN Hantverk och manufaktur - Kvarn (ursprunglig)
LUND REVINGE 1:12 - husnr 188, MUSIKPAVILJONG (K0122.050) Försvarsväsende - Ej utrett
LUND REVINGE 1:12 - husnr 197, ARKIV (K0122.031) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad
LUND REVINGE 1:12 - husnr 41, SILVÅKRAMÄSSEN (K0122.064) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss - Officersmäss
LUND REVINGE 1:12 - husnr 43, FÖRLÄGGNINGSBYGGNAD (K0122.005) Försvarsväsende - Barack
LUND REVINGE 1:12 - husnr 44, FÖRLÄGGNINGSBYGGNAD (K0122.004) Försvarsväsende - Barack
LUND REVINGE 1:12 - husnr 47, KLOCKBARACKEN (K0122.003) Försvarsväsende - Barack
LUND REVINGE 1:12 - husnr 50, FÖRLÄGGNINGSBYGGNAD (K0122.002) Försvarsväsende - Barack
LUND REVINGE 1:12 - husnr 52, FÖRLÄGGNINGSBYGGNAD (K0122.001) Försvarsväsende - Barack
LUND REVINGE 1:12 - husnr 55, REVINGEMÄSSEN (K0122.061) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss - Officersmäss
LUND REVINGE 1:12 - husnr 61, PERSONALFÖRLÄGGNING (K0122.060) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, officersbostad
LUND REVINGE 1:12 - husnr 65, SJUKHUSET Försvarsväsende - Sjukhusbyggnad
LUND REVINGE 1:12 - husnr 68, VÅRDLOKAL (K0122.030) Hantverk och manufaktur - Smedja
LUND REVINGE 1:12 - husnr 8062, STORA FÖRRÅDET (K0122.022) Försvarsväsende - Förråd
LUND REVINGE 1:12 - husnr 9004, VATTENTORN (K0122.023) Försvarsväsende - Torn
LUND REVINGE 1:12 - husnr 99, TVEDÖRAFÖRRÅDET (K0122.029) Försvarsväsende - Förråd
Inventeringar
Byggnadsminnen i Lund BASINFORMATION   1992-2021

Skåne 

Lund 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte