Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ronneby kn, JOHANNISHUS 1:2 JOHANNISHUS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00166

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JOHANNISHUS SLOTT (akt.)
Blekinge
Ronneby

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

JOHANNISHUS 1:2

Byggnader
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 106, AVTRÄDE Slott och herrgård - Dass / hemlighus / avträde
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 112, SÖDRA KALVSTALLET Offentlig förvaltning - Stall
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 116, MAGASIN Offentlig förvaltning - Magasin
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 119, SCHWEIZERHUSET Bostadsbebyggelse - Bostadshus
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 123, VÄSTRA KALVSTALLET Offentlig förvaltning - Stall
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 134, LADA Jordbruk - Lada
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 145, STALL Offentlig förvaltning - Stall
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 151, GARAGE Jordbruk - Garage
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 152, BORNEMANSKA LUSTHUSET Park och trädgård - Lusthus
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 16, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 18, SLOTTET Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 19, ÖSTRA KORSVIRKESHUSET Bostadsbebyggelse - Bostadshus
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 20, VÄSTRA KORSVIRKESHUSET Bostadsbebyggelse - Bostadshus
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 57, VERKSTAD Industri - Verkstad
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 60, KVARN Hantverk och manufaktur - Kvarn
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 61, BOD Slott och herrgård - Bod - Redskapsbod; Slott och herrgård - Vagnslider / redskapslider
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 64, LADUGÅRD Jordbruk - Ladugård
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 84, NORRA KALVSTALLET Offentlig förvaltning - Stall
RONNEBY JOHANNISHUS 1:2 - husnr 96, BOD Slott och herrgård - Bod - Redskapsbod; Slott och herrgård - Vagnslider / redskapslider
Inventeringar
Byggnadsminnen i Ronneby, BASINFORMATION   1992-2015

Blekinge 

Ronneby 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte