Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, HUSEBY 1:1 M FL HUSEBY BRUK Ny sökning Tillbaka till sökning

NF0289/97

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSEBY BRUK (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Hantverk och manufaktur - Bruk

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

Byggnader
ALVESTA HUSEBY 1:1 - husnr 28, HUSEBY BRUK, SMEDJAN Hantverk och manufaktur - Hjulhus; Hantverk och manufaktur - Smedja
ALVESTA HUSEBY 1:1 - husnr 29, HUSEBY BRUK, MEJERI Industri - Mejeri
ALVESTA HUSEBY 1:1 - husnr 35, HUSEBY BRUK, ARKIMEDESSKRUVEN Industri - Skruvhus
ALVESTA HUSEBY 1:1 - husnr 43, HUSEBY BRUK, SLAKTBOD Jordbruk - Bod - Slaktbod
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 10, HUSEBY BRUK. BISKOPSHUSET Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 11, HUSEBY BRUK, GREVEBYGGNADEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 24, HUSEBY BRUK, SÅG Hantverk och manufaktur - Sågverksbyggnad; Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftstationsbyggnad
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 25, HUSEBY BRUK, HYVLERI Hantverk och manufaktur - Hyvleri
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 26, HUSEBY BRUK, SNICKERI Hantverk och manufaktur - Snickeri
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 3, HUSEBY BRUK, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 30, HUSEBY BRUK, STALL Offentlig förvaltning - Stall
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 31, HUSEBY BRUK, VATTENKVARN Hantverk och manufaktur - Kvarn - Kvarn - Vattenkvarn, hjulkvarn
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 32, MEKANISKA VERKSTADEN Industri - Verkstad
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 33, HUSEBY BRUK, GJUTERI Hantverk och manufaktur - Gjuteri; Hantverk och manufaktur - Masugn
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 36, HUSEBY BRUK, HÖNSHUS Jordbruk - Småfähus - Hönshus
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 37, HUSEBY BRUK, MAGASIN Offentlig förvaltning - Magasin
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 38, HUSEBY BRUK, JORDKÄLLARE Jordbruk - Källare
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 39, HUSEBY BRUK, VÄXTHUS Park och trädgård - Förråd; Park och trädgård - Växthus
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 41, HUSEBY BRUK, BENSTAMP Jordbruk - Ladugård
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 42, HUSEBY BRUK, SVINHUS Jordbruk - Småfähus - Svinhus
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 5, HUSEBY BRUK, SÅGMÄSTARBOSTADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 6, HUSEBY BRUK, GAMLA HANDELSBODEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Handel och bankväsende - Affär och butik
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 7, HUSEBY BRUK, ARRENDATORBOSTAD Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Arrendatorsbostad
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 8, HUSEBY BRUK, MJÖLNARBOSTADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, mjölnarbostad
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 8034, HUSEBY BRUK, LUSTHUSET Industri - Transmissionshus
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 8040, HUSEBY BRUK, BENSTAMP Hantverk och manufaktur - Benstamp; Industri - Transmissionshus
ALVESTA HUSEBY 6:1 - husnr 9, HUSEBY BRUK, RÄTTAREBOSTADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
Inventeringar
Byggnadsminnen i Alvesta, BASINFORMATION   1992-2005

Kronoberg 

Alvesta 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte