Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ale kn, STARRKÄRR 15:4 CARLMARKS REPSLAGERI Ny sökning Tillbaka till sökning

13708_LR_20061215 040

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA REPSLAGARBANAN I ÄLVÄNGEN (REPSLAGARMUSEET) (akt.), CARLMARKS REPSLAGERI (akt.)
Västra Götaland
Ale

Hantverk och manufaktur - Repslageri

Hantverk och manufaktur - Repslageri

Hantverk och manufaktur - Repslageri

Hantverk och manufaktur - Repslageri

STARRKÄRR 15:4

Inventeringar
Byggnadsminnen i Ale kn, TILLGÄNGLIGA BYGGNADSMINNEN   2006-2009

Västra Götaland 

Ale 

Inventeringskategori:  Selektiv inventering

Informationssägare: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Syfte

Byggnadsminnen i Ale, BASINFORMATION   1999-2005

Västra Götaland 

Ale 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte