Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älvkarleby kn, MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 MARMA LÄGER Ny sökning Tillbaka till sökning

NF1124/95

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARMA LÄGER (inakt.), K 0188 (inakt.)
Uppsala
Älvkarleby

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1

Byggnader
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 1, VAKTEN (K118.026) Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 13, BADHUS (K118.028) Rekreation och turism - Badhus
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 14, SJUKPAVILJONG Försvarsväsende - Paviljong
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 15, BRTANDBOD (K0188.022 ) Jordbruk - Bod
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 16, MATINRÄTTNING (K118.016) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 17, VIRKESFÖRRÅD (K0188.018) Försvarsväsende - Förråd
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 18, NORRA SADELMAKERIET (K118.031) Hantverk och manufaktur - Sadelmakeri
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 19, (SERVICEFÖRRÅD, K0188.008) Försvarsväsende - Förråd
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 2, PERSONALBYGGNAD (K188.015) Försvarsväsende - Personalbyggnad
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 20, SMEDJA Hantverk och manufaktur - Smedja
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 21, STALL Försvarsväsende - Stall
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 22, APTERINGSBOD Försvarsväsende - Bod - Apteringsbod
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 3, NORRA BARACKEN (K188.009) Försvarsväsende - Barack
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 5, UNDEROFFICERSPAVILJONGEN (K118.023) Försvarsväsende - Bostadshus - Officersförläggning
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 50, MELLERSTA BARACKEN (K0188.010) Försvarsväsende - Barack
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 51, STALL Försvarsväsende - Stall
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 53, STALL Försvarsväsende - Stall
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 6, OFFICERSPAVILJONGEN (K188.003) Försvarsväsende - Bostadshus - Officersförläggning
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 7, OFFICERSMÄSSEN (K188.001) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss - Officersmäss
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 8, UTHUS (K118.025) Försvarsväsende - Uthus
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 8087, AVTRÄDE Försvarsväsende - Dass / hemlighus / avträde
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 8088, (AVTRÄDE K0188.004) Försvarsväsende - Dass / hemlighus / avträde
ÄLVKARLEBY MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 - husnr 9, FÖRVALTARBOSTAD (K118.024) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, förvaltar- o inspektor
Inventeringar
Byggnadsminnen i Älvkarleby, BASINFORMATION   1992-2005

Uppsala 

Älvkarleby 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte