Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, BERKINGE 9:1 M.FL. FORSMARKS BRUK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSMARKS BRUK (akt.)
Uppsala
Östhammar

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

Hantverk och manufaktur - Bruk

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

BERKINGE 9:1

FORSMARK 3:13

FORSMARK 3:45

Byggnader
ÖSTHAMMAR BERKINGE 9:1 - husnr 9014, KÄLLHUS Hantverk och manufaktur - Källhus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:13 - husnr 1, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 1, SMEDJA Hantverk och manufaktur - Smedja - Hammarsmedja
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 10, VÄRDSHUSET Bostadsbebyggelse - Värdshus; Handel och bankväsende - Affär och butik
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 100, LADUGÅRD Jordbruk - Ladugård
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 101, VISTHUSBOD Jordbruk - Bod - Visthusbod
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 104, SPEGELTEMPLET Park och trädgård - Lusthus - Ekotempel
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 109, BRUKSARKIVET Utbildning och vetenskap - Arkiv
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 11, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 113, UTHUS Slott och herrgård - Uthus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 12, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Hälso-, sjuk- och socialvård - Pensionärshem
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 13, SÖDRA FLYGELN Slott och herrgård - Flygelbyggnad
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 15, GAMLA HERRGÅRDEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 16, TERESIAS SKOLA Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 18, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 19, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 20, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 21, GAMLA PRÄSTGÅRDEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, prästbostad (ursprunglig)
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 22, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 23, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 25, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 29, NORRA FLYGELN Slott och herrgård - Flygelbyggnad
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 3, NYA HERRGÅRDEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 38, STORA VERKSTADSLÄNGAN Industri - Verkstad
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 4, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Bostadsbebyggelse - Värdshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 41, BETJÄNTFLYGELN Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Jordbruk - Småfähus - Hönshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 43, UTHUS Slott och herrgård - Uthus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 47, BRUKSMUSEUM Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin (ursprunglig); Utbildning och vetenskap - Museibyggnad
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 5, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 6, GAMLA VÄRDSHUSET Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 61, MATBOD Bostadsbebyggelse - Bod - Matbod
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 62, UTHUS Slott och herrgård - Uthus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 7, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Hälso-, sjuk- och socialvård - Pensionärshem
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 70, LADUGÅRD Jordbruk - Ladugård
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 73, KLOCKTORN Slott och herrgård - Klocktorn
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 8, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 89, MATBOD Bostadsbebyggelse - Bod - Matbod
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 9, TVÄTTSTUGA Bostadsbebyggelse - Tvättstuga / bykstuga
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 9011, EREMITAGE Park och trädgård - Eremitage
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 9013, BELISARS TEMPEL Park och trädgård - Lusthus - Ekotempel
ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:45 - husnr 96, STALL Offentlig förvaltning - Stall
Inventeringar
Byggnadsminnen i Östhammar, BASINFORMATION   1992-2005

Uppsala 

Östhammar 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte