Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, KASTELLEGÅRDEN 1:1 KASTELLEGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

dhi14027

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KASTELLEGÅRDEN (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Slott och herrgård - Kungsgård

Slott och herrgård - Kungsgård

KASTELLEGÅRDEN 1:1

Byggnader
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 1, SFV HUS NR 23 Jordbruk - Bostadshus - Arbetarbostad
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 10, STALL Jordbruk - Stall
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 11, STORA MAGASINET Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 12, PANNBYGGNADEN Jordbruk - Pannhus
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 13, KÄLLARE Jordbruk - Källare
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 14, ÖSTRA FLYGELBYGGNADEN Jordbruk - Bostadshus - Arrendatorsbostad
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 15, VÄSTRA FLYGELBYGGNADEN Jordbruk - Bostadshus - Tjänstebostad; Jordbruk - Brygghus
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 16, ÖSTRA MAGASINET Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 17, VÄSTRA MAGASINET Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 18, GAMLA STENVERKSTADEN Jordbruk - Småfähus - Fårhus
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 2, SFV HUS NR 24 Bostadsbebyggelse - Uthus
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 20, LADUGÅRDEN Jordbruk - Ladugård
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 25, MASKINHALL Jordbruk - Maskinhall
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 26, BERGET UTHUS Bostadsbebyggelse - Uthus
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 29, FRIDHEM UTHUS Bostadsbebyggelse - Uthus
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 3 Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Arrendatorsbostad (ursprunglig); Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad (ursprunglig)
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 4, SFV HUS NR 19 Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Arbetarbostad
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 5, SFV HUS NR 18 Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Arbetarbostad
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 6, SFV HUS NR 25 Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Arbetarbostad
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 7, SFV HUS NR 21 Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Arbetarbostad
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 8, SFV HUS NR 20 Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Arbetarbostad
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 9, VAGNSLIDER OCH VAGNSHUS Jordbruk - Förråd; Jordbruk - Vagnslider / vagnshus
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 9001, STORA LADAN Jordbruk - Lada
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 9002, LILLA PUMPHUSET Jordbruk - Pumphus
KUNGÄLV KASTELLEGÅRDEN 1:1 - husnr 9003, STORA PUMPHUSET Jordbruk - Pumphus
Inventeringar
Byggnadsminnen i Kungälv, BASINFORMATION   1992-2005

Västra Götaland 

Kungälv 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte