Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, VÄSTERÅS 1:183 M.FL. VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERK, MASKINHALL M.M Ny sökning Tillbaka till sökning

085W1868

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERK, MASKINHALL M.M (inakt.)
Västmanland
Västerås

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

VÄSTERÅS 1:183

VÄSTERÅS 1:231

VÄSTERÅS 1:250

ÅNGKRAFTVERKET 1

ÅNGKRAFTVERKET 3

Byggnader
VÄSTERÅS VÄSTERÅS 1:183 - husnr 3, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus - Småhus, radhus; Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
VÄSTERÅS VÄSTERÅS 1:183 - husnr 4, TVÄTT- OCH MANGELBOD Samhällsservice och teknisk försörjning - Bod - Mangelbod; Samhällsservice och teknisk försörjning - Tvättstuga / bykstuga
VÄSTERÅS VÄSTERÅS 1:231 - husnr 5, DRIFT- OCH PANNHUSFÖRRÅD Samhällsservice och teknisk försörjning - Förråd
VÄSTERÅS VÄSTERÅS 1:231 - husnr 9001, VÅGSTATION Industri - Industribyggnad
VÄSTERÅS VÄSTERÅS 1:231 - husnr 9002, SKYDDSBARRIÄR Industri - Ej utrett
VÄSTERÅS VÄSTERÅS 1:250 - husnr 1, KONTOR- OCH VERKSTADSBYGGNAD Industri - Verkstad; Samhällsservice och teknisk försörjning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 1 - husnr 9002, KLORERINGSHUS Industri - Industribyggnad
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 1 - husnr 9003, RENSNINGSHUS Industri - Industribyggnad
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 1 - husnr 9004, PUMPSTATION Samhällsservice och teknisk försörjning - Pumphus
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 1 - husnr 9006, OLJEKÄLLARE Industri - Industribyggnad
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 1 - husnr 9008, ASKBRUNN Industri - Ej utrett
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 1 - husnr 9009, KRAFTLEDNINGSSTOLPAR Industri - Ej utrett
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 2 - husnr 1A, MASKINHALL Industri - Maskinhall
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 2 - husnr 1B, MATARVATTENBYGGNAD Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftstationsbyggnad
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 2 - husnr 1C, BYGGNAD FÖR TORNPANNOR P11, P12, P13, P14 Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftstationsbyggnad
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 2 - husnr 1D, BYGGNAD FÖR TORNPANNA 15 Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftstationsbyggnad
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 2 - husnr 1E, CENTRALTORNSBYGGNAD Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftstationsbyggnad
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 2 - husnr 1F, STÄLLVERKSBYGGNAD Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftstationsbyggnad
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 2 - husnr 1G, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 2 - husnr 1H, BYGGNAD FÖR RIVEN TORNPANNA Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftstationsbyggnad
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 3 - husnr 9001, FÖRRÅD OCH KONTOR Industri - Förråd; Industri - Kontor
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 3 - husnr 9002, VERKSTAD Industri - Verkstad
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERKET 3 - husnr 9007, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
Inventeringar
Byggnadsminnen i Västerås, BASINFORMATION   1992-2005

Västmanland 

Västerås 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte