Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vaggeryd kn, LÄGRET 1:1 SKILLINGARYDSLÄGREN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKILLINGARYDSLÄGREN (akt.)
Jönköping
Vaggeryd

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

LÄGRET 1:1

Byggnader
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 10, FÖRLÄGGNINGSBYGGNAD (OFFICERSBYGGNAD) (K0118.146) Rättsväsende - Bostadshus - Officersförläggning
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 11, MUSEUM, FD MUSIKKARSERN (K0118.152) Försvarsväsende - Kasern
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 12, FÖRRÅD VARMA (K0118.118) Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 14, FÖRVALTARBOSTAD (K0118.040) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, förvaltar- o inspektor; Offentlig förvaltning - Samlingslokal
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 16, EXPEDITIONSBYGGNAD (STABSBYGGNAD) (K0118.001) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 17, MATSALSBYGGNAD (OFFICERSMÄSS) (K0118.002) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss - Officersmäss
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 18, FÖRLÄGGNINGSBYGGNAD (OFFICERSBYGGNAD) (K0118.003) Försvarsväsende - Bostadshus - Officersförläggning
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 19, FÖRLÄGGNINGSBYGGNAD (UNDEROFFICERSBYGGNAD) (K0118.007) Rättsväsende - Bostadshus - Officersförläggning
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 20, FÖRLÄGGNINGSBYGGNAD (MANSKAPSBARACK) (K0118.008) Försvarsväsende - Barack
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 21, ÖVR UTBILDNINGSHALLAR (LÄGERHYDDA) (K0118.009) Försvarsväsende - Hydda - Lägerhydda
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 22, SMEDJA Hantverk och manufaktur - Smedja
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 23, AVTRÄDE Försvarsväsende - Avträde
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 24, FURAGEMAGASIN (K0118.010) Försvarsväsende - Magasin - Furagemagasin
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 25, MATINRÄTTNING (K0118.015) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 26, FÖRRÅD (K0118.017) Rättsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 27, FÖRRÅD (K0118.018) Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 28, SJUKHUSET (K0118.023) Hälso-, sjuk- och socialvård - Förråd; Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 29, LIKBOD (K0118.025) Försvarsväsende - Bod - Likbod
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 31, FÖRRÅD (K0118.102) Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 32, KOKHUS (K0118.107) Försvarsväsende - Förråd; Försvarsväsende - Kokhus
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 33, FÖRRÅD (K0118.108) Försvarsväsende - Bod - Visthusbod; Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 34, FÖRRÅD (K0118.109) Försvarsväsende - Bod - Visthusbod; Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 35, AVTRÄDE (K0118.111) Försvarsväsende - Dass / hemlighus / avträde
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 36, PROVIANTFÖRRÅD (K0118.123) Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 37, MATHALL (K0118.124) Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 38, MATHALL (K0118.125) Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 39, MATHALL (K0118.133) Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 40, MATHALL (K0118.134) Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 41, KOMPANIFÖRRÅD (K0118.136) Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 42, VAPENFÖRRÅD (K0118.137) Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 43, KRUTHUS (K0118.140) Försvarsväsende - Förråd; Försvarsväsende - Kruthus
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 44, LÄGERHYDDA (K0118.143) Försvarsväsende - Barack; Försvarsväsende - Exercishus
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 45, OFFICERSSTALL (K0118.159) Försvarsväsende - Förråd; Offentlig förvaltning - Stall
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 46, STALL Försvarsväsende - Stall
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 52, F.D SKULSKJULET Försvarsväsende - Förråd
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 7, EXPEDITIONSBYGGNAD (SJUKHUS) (K0118.101) Hälso-, sjuk- och socialvård - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 8, KASERN (K0118.104) Försvarsväsende - Kasern
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 8030, HANGAR Försvarsväsende - Hangar
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 9, FÖRLÄGGNINGSBYGGNAD (OFFICERSPAVILJONG) (K0118.147) Rättsväsende - Bostadshus - Officersförläggning
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 9002, FÖRRÅD (K0118.026) Försvarsväsende - Förråd; Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 9003, JORDKÄLLARE (K0118.149) Försvarsväsende - Källare
Inventeringar
Byggnadsminnen i Vaggeryd, BASINFORMATION   1992-2016

Jönköping 

Vaggeryd 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte