Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, VÄNGSBO 1:5 M.FL. NYGÅRDS Ny sökning Tillbaka till sökning

kmt98\vangsbo1-5\over

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYGÅRDS I VÄNGSBO (akt.), NYGÅRDS (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

VÄNGSBO 1:5

VÄNGSBO 1:14

Byggnader
OVANÅKER VÄNGSBO 1:14 - husnr 5 Jordbruk - Ladugård
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 1, MANGÅRDSBYGGNAD Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad; Jordbruk - Bostadshus - Mangårdsbyggnad
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 12 Jordbruk - Lada - Hölada
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 13 Jordbruk - Lada - Hölada
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 14, EKONOMIBYGGNAD Jordbruk - Dass / hemlighus / avträde; Jordbruk - Ladugård; Jordbruk - Loge; Jordbruk - Småfähus - Svinhus; Jordbruk - Stall
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 15, BOD Jordbruk - Bod - Vedbod
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 19 Jordbruk - Lada - Hölada
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 2, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bagarstuga; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad; Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Sommarbostad; Jordbruk - Brygghus
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 21 Jordbruk - Loge
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 26, SÄDESMAGASIN Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 4 Jordbruk - Lada - Hölada
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 7 Registrerade utan huvudgrupp - Maskinhall
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 9, STALL Jordbruk - Stall; Offentlig förvaltning - Stall
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 9005 Jordbruk - Lada - Hölada
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 9006 Jordbruk - Lada - Hölada
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 9007 Bostadsbebyggelse - Lekstuga
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 9008 Jordbruk - Lada - Hölada
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 9009 Jordbruk - Lada - Hölada
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 9014 Jordbruk - Loge
OVANÅKER VÄNGSBO 1:5 - husnr 9017 Jordbruk - Bod
Inventeringar
Byggnadsminnen i Ovanåker, BASINFORMATION   1992-2007

Gävleborg 

Ovanåker 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte

Inventering av bebyggelse i VÄNGSBO, RIKSINT. K 567   1998-2001

Gävleborg 

Ovanåker 

Inventeringskategori:  Totalinventering

Informationssägare: Länsmuseet Gävleborg

Syfte