Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, GULLBERGSVASS 703:18 MOSAISKA BEGRAVNINGSPLATSEN

 Anläggning - Värdering

Mosaiska Kapellet och begravningsplatsen
6/27/19
Motivering
Mosaiska kapellet har få motsvarigheter i Sverige. De är även ovanliga i ett europeiskt perspektiv då många mosaiska kapell revs och brändes ned under andra världskriget. Begravningsplatsen är en av fem judiska begravnings-platser som anlades i Sverige i slutet av 1700-talet. Begravningsplatsen och
kapellet utgör tillsammans en bevarad helhetsmiljö med lång kontinuitet-
som sådan besitter den därför ett mycket högt miljöskapande och samhällshistoriskt värde.

Kapellet är också ett minnesmärke över den judiska församlingens tidiga roll, och viktiga
betydelse, för Göteborg. Miljön utgör en tvåhundraårig göteborgsk släktdokumentation över
människor som haft mycket stor betydelse för staden Göteborg och är därför av omistligt
kulturhistoriskt värde.

Länsstyrelsen bedömer att Mosaiska kapellet, med tillhörande begravnings- plats, har ett
synnerligen högt kulturhistoriska värde.