Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, TRÄFLISAN 2

 Anläggning - Värdering

5/6/09
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

I Träflisan 2 finns detta lilla butikshus som uppfördes i början av 1950-talet efter ritningar av Sven Backström och Leif Reinius. Byggnaden var avsedd att husera närbutik för omkringliggande bostäder och utgör ett representativt och pedagogiskt exempel på tidens grannskapsplanering. Husets ursprungliga funktion är fortfarande avläsbar och den bidrar tillsammans med den välgestaltade och intressanta modernistiska arkitekturen till upplevelsen av bostadsområdet. Byggnaden är i huvudsak välbevarad, dock finns några utbytta dörrar.