Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, FJÄLKINGE 206:1 TOBAKSMONOPOLETS ANLÄGGNING I FJÄLKINGE

 Anläggning - Värdering

Tobaksmonopolets anläggning i fjälkinge, Tobaksmonopolets magasin i fjälkinge
5/26/16
Motivering
Tobaksmonopolets anläggning i Fjälkinge är den enda bevarade av ursprungligen fyra statliga mottagningsanläggningar för tobaksproduktion i Skåne. Avgörande för etableringen i Fjälkinge var den stora tobaksodlingen i trakten och järnvägen med sina goda transportmöjligheter till olika städer för vidare förädling av tobaksvaror. Den svenska tobaksodlingen har en närmare fyrahundraårig tradition. Anläggningen med sina olika byggnader berättar om den monopolreglerade tobakshanteringen från år 1915 till 1960-tal. Magasinet med tillhörande eldtorkningslador visar på hur tobaksskörden togs om hand, klassificeras, vägdes och fuktprovades. Den stora magasinsbyggnaden med öppna plan och kontor på bottenvåningen är både invändigt och utvändigt välbevarad. Eldtorkningsladorna med sin specifika höga form illustrerar den sista utvecklingsfasen av torklador i landet, utformade efter amerikansk förlaga med standardiserade mått. Tobaksodling och tobakshantering har varit ett kvinnodominerat arbete och Tobaksmonopolets anläggning berättar om en statligt styrd arbetsplats där merparten av arbetskraften utgjordes av säsongsanställda kvinnor.