Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, HOVBY 50:52 HOBY SMEDJA

 Anläggning - Värdering

hoby smedja, Hovby smedja
3/22/12
Motivering
Skäl för beslut:
Hovby smedja är en mycket välbevarad kulturmiljö som ger möjlighet till inblick i och upplevelse av en bysmedjas arbets- och boendemiljö ungefär vid sekelskiftet 1900. Under perioden ca år 1850-1950 fanns tusentals bysmedjor av denna typ på landet i Skåne. Dessa bysmedjor servade främst jordbruken i närområdet med hovslageri, reparationer och tillverkning. Det finns för närvarande ingen annan smedja av denna typ som är skyddad som byggnadsminne i Skåne eller Sverige.

Bysmedjan med bostad representerar ett kulturarv där smeden med sin familj samt gesäller och lärlingar bodde och arbetade. Bostad och logi ingick alltid i kontraktet för de anställda.

Av 3 kap 1§ KML framgår att en byggnad som genom sitt kulturhistoriska värde är synnerligen märklig får förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen anser att Hovby smedja på fastigheten Hovby 50:52 i Kristianstads kommun har ett sådant kulturhistoriskt värde att en byggnadsminnesförklaring är väl motiverad.