Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Luleå kn, GÅSEN 13 GÅSEN 13, F.D. TIDNINGSHUSET NORRBOTTENSKURIREN

 Anläggning - Värdering

Gåsen 13, f.d. Tidningshuset Norrbottenskuriren
11/20/09
Motivering
Gatufasadernas arkitektoniska uppbyggnad är karaktäristisk för 1880-talets stilideal,
med symmetri och samma avstånd mellan alla fönster, markerad övervåning och inslag
av (imiterad) stenrustik. Takfasaden är stilenligt återhållen med flack taklutning och
inga andra takprydnader än skorstenarna.

De välbevarade gatufasadernas unika utförande med hantverksmässigt bearbetad svartplåt i småformat, som imiterande spiktegel, ett byggmaterial som i sig skulle ge sken av att vara något mer än det var och klä ett trähus i en "ädlare" dräkt.

Huset är en av relativt få byggnader från det sena 1800-talet som finns kvar i Luleå och
ett av de första som restes efter stadsbranden 1887. Det ingår i en sammanhållen miljö
kring domkyrkan, där flera av de byggnader som restes efter branden ännu står kvar.

Den obrutna, närmare 120 år långa epoken när tidningen Norrbottens-Kuriren haft sin
hemvist här ger byggnaden ett högt traditionsvärde.

Länsstyrelsen anser att gathuset på Gåsen 13 har ett kulturhistoriskt värde som väl
motiverar en byggnadsminnesförklaring.

Källa: Byggnadsminnesförklaring av Gåsen 13, f.d. tidningshuset Norrbottens-Kuriren, Luleå kommun. 2011-09-06 Länsstyrelsen Norrbotten

För schematisk redovisning av de kulturhistoriska värdena se bilagor till beslut.