Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HÄGERN MINDRE 7

 Anläggning - Värdering

5/29/07
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Arkitektkontoret Boijsen och Efvergren var flitigt anlitade och tongivande i cityomvandlingen. I kvarteret Hägern Mindre skapade de ett kontors- och affärshus som med anledning av fasadernas exklusiva hårdbrända tegel kan uppfattas ha en dansk eller sydsvensk karaktär eftersom mörkt tegel är vanligare söderut i landet. Materialet kom ofta till användning i kyrkobyggandet under 1950- och 60-talen för att ge ett gediget och allvarligt uttryck och Hägern mindre 7 är en variation av detta tema i den svenska efterkrigsarkitekturen.

Teglets varierande och därigenom livfulla uttryck i kombination med fönsterbandens bruneloxerade aluminium gör byggnaden materialmässigt välkomponerad. Med undantag av några butikspartier är fastigheten välbevarad.