Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HÄSTSKON 12 SKANDINAVISKA BANKEN

 Anläggning - Värdering

SKANDINAVISKA BANKEN
5/29/07
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Trots en omfattande tillbyggnad på en tidigare terrass och ändringar av bottenvåningarna, Sergelgången och teknikvåningarna har ensemblen med tre byggnader på fastigheten Hästskon 12 betydande kulturhistoriska värden.

I cityomdaningen var Skandinaviska Bankens etablering av centralkontoret vid Sergels torg en milstolpe. Utan att lyckas locka näringslivet och i synnerhet finanssektorn skulle det nya city inte kunna förverkligas som planerat. Banken gick nu i bräschen och blev det första av de stora bankhus som kom att uppföras längs Malmskillnadsgatan och vid Brunkebergstorg.

Bankpalatsen utgör många av citys karaktärsbyggnader med stora volymer och påkostade fasader som utstrålar soliditet och beständighet. Denna funktion hade bankbyggnader haft sedan länge. I city tvingades bankerna att rätta sig efter de bestämmelser staden satte upp i syfte att city skulle bli ett fungerande maskineri och ha balans mellan kommers och "public spaces" - icke-kommersiella rum. Resultatet i Hästskon 12 var dels en indragen trappa och rulltrappa ned till Sergels torg, dels Stockholmsterrassen med utställningslokaler, bibliotek och café på terrassen ovan Sveavägen.

De arkitekturhistoriska värdena är främst knutna till huset längs Sveavägen med den välgestaltade låga terrassbyggnaden. De övriga två byggnaderna är tidstypiska vad gäller utformning och materialval och betydligt mer välbevarade utvändigt.

Komplexets betydelse för stadsbilden är utomordentligt stort i och med det strategiska läget vid Sergels torg och Sveavägen. I kvarteret Hästskon och Putten överbryggades nivåskillnaden till Malmskillnadsgatan samtidigt som en medveten motvikt till Hötorgsskraporna skapades. Den stora byggnadshöjden i det så kallade M-huset vid Malmskillnadsgatan har stadsbyggnadshistoriskt värde som exponent för hur stadsplanerarna modellerade med högre bebyggelse längs Brunkebergsåsens sträckning i syfte att förstärka stadens topografi.

Konstnärliga värden finns i Bror Marklunds grindar vid Sveavägen och i vapnen på tillbyggnadens gavelfasad.