Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LEOPOLDS LYRA 1 LYRAN

 Anläggning - Värdering

LYRAN
11/9/06
Motivering
Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Villa Lyran uppfördes 1867 som sommarbostad, och var under 1800-talets andra hälft en välkänd skådeplats för litterära och musikaliska evenemang med många svenska och norska kulturpersonligheter.

Lyran är med sin uttrycksfulla arkitektur med slösande rika sniderier och snickarglädje en exteriört och interiört sällsynt välbevarad representant för 1800-talets borgerliga sommarbostäder. Läget på en höjd nära Mälarstranden ger byggnaden stora miljöskapande värden.

Idag är byggnaden ett populärt utflyksmål och har i denna egenskap stora symbol och identitetsvärden. Lyran bär rik vittnesbörd om stadsdelens tidigare historia.