Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, JOHANNESHOV 1:1

 Anläggning - Värdering

11/20/06
Motivering
Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Slakthusområdet invigdes 1912 och tillkom på Stockholms stads initiativ för att samla all slags offentlig slakterihantering på en och samma plats. Området har ett stort samhällshistoriskt värde som ett exempel på stadens planering av ett arbetsområde för en specifik verksamhet. Området har ett kontinuitetsvärde då det fortfarande i stor utsträckning nyttjas för livsmedelshantering, även om själva slakten upphörde 1990.

Byggnaderna har ett byggnadsteknikhistoriskt värde, arkitekturhistoriskt värde och ett industrihistoriskt värde. Arkitekten för områdets byggnader var Gustaf Wickman och byggandet blev en uppvisning av nya konstruktioner och material. Till fasaderna användes en ny sorts tegel tillverkad av sand och kalk. Även takmaterialet var nytt; eternitplattor från Eternitfabriken i Lomma. De ursprungliga byggnaderna i området har en sammanhållen arkitektur i jugendstil där funktionen är tydligt avläsbar i utformningen. Byggnaderna bevarar i huvudsak sin ursprungliga arkitektur även om förändringar har skett genom åren.