Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ASPUDDEN 2:1 SANKT SIGFRIDS KYRKA

 Anläggning - Värdering

SANKT SIGFRIDS KYRKA
4/2/07
Motivering
Blå = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminne i kulturminneslagen.

S:t Sigfrids kapell förklarades 1993 med stöd av 3 kap 1 § i lagen om kulturminnen för byggnadsminne. Kring kyrkobyggnaden finns ett mindre skyddsområde. I Länsstyrelsens byggnadsminnesförklaring finns bl.a. denna motivering:

”…S:t Sigfrids kyrka har en för Sverige unik tillkomsthistoria. Den är den första kyrkan om uppfördes av det under årtiondena kring sekelskiftet mycket aktiva Sällskapet för främjande av kyrklig själavård. Kyrkan byggdes flyttbar och är den enda som verkligen också flyttades. Den lilla träkyrkan har med sin oktogonala form ingen motsvarighet i landet.”