Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lund kn, BOTANICUM 15 LUNDS BOTANISKA TRÄDGÅRD MED AGARDHIANUM, KOLHUSET, ORANGERIET, BOTANISKA MUSEET OCH INSTITUTIONEN FÖR SYSTEMATISK BOTANIK

 Anläggning - Värdering

LUNDS BOTANISKA TRÄDGÅRD MED AGARDHIANUM, KOLHUSET, ORANGERIET, BOTANISKA MUSEET OCH INSTITUTIONEN FÖR SYSTEMATISK BOTANIK
12/8/20
Motivering
Kulturhistorisk värdebeskrivning
Lunds botaniska trädgård är som botanisk institution med ursprung i årtiondena omkring sekelskiftet år 1700 tillsammans med den botaniska trädgården i Uppsala Sveriges äldsta. Den berättar om botanikens betydelse som universitetsämne, ämnets förändring samt trädgårdsideal genom tiderna. Den äldsta trädgårdens tillkomst hör hemma i en tradition av botaniska trädgårdar som anlades vid Europas viktigare lärosäten under framför allt 1500- och 1600-talet och visar på Sveriges position i ett europeiskt skeende. Den mer än 350 år långa existensen är också väsentlig som en del av universitetets historia i Lund.

Den nuvarande trädgårdens äldsta del är i hög grad bevarad från anläggningstiden på 1860-talet och speglar 1800-talets forskningsinriktning och systematik, samtidigt som det går att följa den botaniska trädgårdskonstens förändring under de senaste 150 åren. Ett utmärkande och ovanligt drag är att trädgården till stor del har kvar sin prägel av just en botanisk trädgård där vilda växter från jordens olika hörn odlas. Den ursprungliga delen har även ett person- och vetenskapshistoriskt värde som exempel på den framträdande botanikprofessorn Jacob Georg Agardhs växtsystematik och intresse för arkitektur- och anläggningskonst.

De byggnader som uppfördes från anläggningstiden på 1860-talet och in på 1910-talet belyser samtliga på olika sätt den botaniska vetenskapens inriktning och lokalbehov under en expansiv och föränderlig fas i ämnets historia. Byggnaderna är av största betydelse för upplevelsen och förståelsen av trädgårdens historia och verksamhet. Även invändigt har byggnaderna mycket kvar av äldre stommar, planlösningar och fast inredning.

Växthusanläggningen, med de båda sidobyggnadernas pregnanta utformning, är trädgårdens mest centrala byggnad och spelar en avgörande roll som karaktärsbyggnad och fondbyggnad i den formella inre delen. Agardhianums paviljongliknande utformning med gula tegelfasader samt planform och rumsvolymer är ovanlig och stämningsskapande. Den lilla borgformade kolkällaren är ett fint exempel på 1860-talets intresse för medeltida byggnadskonst och förstärker trädgårdens romantiskt utformade delar. Tillsammans tydliggör växthusanläggningen, Agardhianum och kolkällaren trädgårdens äldsta period och verksamhet. Laboratoriebyggnaden/Gula villan har en framträdande plats i sydvästra delen och de delvis ursprungliga, delvis återskapade interiörerna i vestibul, trapphall och korridorer är av stort värde som exempel på 1880-talets inrednings- och dekorationskonst. Botaniska museet är med sin detaljrika och fantasifulla exteriör i hårdbränt tegel och bevarad, specialritad fast inredning en framträdande representant för nationalromantikens arkitektur och institutionsbyggande.