Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, BÄCKASKOG 1:17 BÄCKASKOGS SLOTT

 Anläggning - Värdering

Bäckaskogs kungsgård, Bäckaskogs slott
3/30/23
Motivering
Bäckaskogs kungsgård har i sin helhet, inklusive jordbruksmark och samtliga äldre byggnader, ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Kungsgårdarna var en central del i kronans tidiga organisation och maktutövning. Bäckaskog var under en period löneboställe inom ramen för det statliga indelningsverket och vittnar således om en viktig period i svensk samhällshistoria och statsförvaltningens utveckling. Spåren av statarna som under senare delen av 1800-talet och tidiga 1900-talet arbetade på Bäckaskog berättar om en annan viktig del av den svenska samhällshistoriska utvecklingen, en som inte var lika vanligt förekommande i Skåne. Den kontinuerliga driften av jordbruket sedan 1200-talet har medfört att Bäckaskogs karaktär har bevarats. Dit hör även det omväxlande landskapet som rymmer naturmiljöer med höga ekologiska värden. Samtidigt som kungsgården har ett högt kulturhistoriskt värde fungerar den fortfarande som ett levande jordbruk.
Källa: Framställning om utökning av det statliga byggnadsminnet Bäckaskogs kungsgård, Kristianstads kommun, Skåne län. Regeringsbeslut, 2023-03-30, dnr Ku2022/01215