Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, LÄCKÖ 1:7 LÄCKÖ KUNGSGÅRD OCH SLOTT

 Anläggning - Värdering

LÄCKÖ KUNGSGÅRD OCH SLOTT
6/21/04
Motivering
KYRKOMILJÖN - Läckö slott är beläget på Kållandsö i Vänern. Läget är strategiskt på en klippig udde. I slottsmiljön ingår två flygelbyggnader och en vallgrav.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan utgör en integrerad del av Läckö slott. Anläggningen har medeltida anor som biskopsborg men omgestaltades totalt under far och son De la Gardie på 1600-talet. Under följande århundraden har föga förändrats, varför slottet idag ger en ovanligt god bild av 1600-talet. Karaktäristiskt är dess vitputsade murar och torn med spånklädda lökkupoler. Kyrkan skjuter ut åt öster som en självständig byggnadskropp från förborgen och dess borggård.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Salkyrkan uppfördes och inreddes under åren 1659-1669. Den har en rektangulär plan med vapenhus i förborgen och ett kraftigt torn som rider över kyrkorummets västra hälft. Kyrkorummet har höga fönster med antikglas från 1920-talets pietetsfulla restaurering under ledning av arkitekt Ärland Noreen. I väster är mot yttre borggården en port med huggen omfattning i kalksten. Interiören är reslig och ljus med ursprunglig inredning hållen i bevarade gröna nyanser. Sluten bänkinredning, altarskrank och herrskapsläktare bär allegoriska målningar i grisaille. Blickfång utgör altaruppsats, predikstol och orgelfasad. Sistnämnda rymmer ett verk av Nordfors & Co från 1929. Karaktäristiskt för kyrkorummet är fönstersmygarnas nischer med fullskaliga skulpturer av apostlarna. All skulptural utsmyckning är utförd eller färdigställd av Georg Baselaque. Kyrkorummet kröns av ett spegelvalv med plafondmålningar. Golvens nötta kalkstensplattor och inredningens patina ger en stark känsla av autencitet åt detta rum som i allt bär byggnadstidens prägel.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkan ingår som en del i den helhet som slottet utgör.
- Slottet är i sin helhet ett välbevarat exempel på 1600-talets ideal och av nationellt intresse.
- Interiörens ursprungliga inredning, skulptur, måleri och ytskikt.