Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, HAGA 4:25 BYDALENS GRAVKAPELL

 Anläggning - Värdering

BYDALENS GRAVKAPELL
12/31/06
Motivering
Bydalens gravkapell ligger som en oas mitt i ett exploaterat och ännu expanderande område i Sundsvalls kommun. Gravkapellet och skogskyrkogården är uppförda i en brytningstid då nationelromatiken övergavs för en sträng och sparsmakad nyklassicism, men den starka nordiska naturkänslan och de historieromantiserande dragen är tydliga, man kan anta att H. Vadsjö hade kännedom om Tallum, Sigurd Lewerentz och Erik Gunnar Asplunds vinnande tävlingsförslag från 1915 för Skogskyrkogården i Stockholm, och speciellt Asplunds gravkapell, daterad 1918.
Från entrébyggnaden och klocktornet rör man sig i procession mot gravkapellet och dess kolonnuppburna förhall. Exteriören karakteriseras av dess nationalromantiska form, det branta valmade taket är belagt med grånande takspån som på en gammal lantkyrka. I stark kontrast mot taket står de slätputsade vita fasaderna, vilka i möjligaste mån hållits obrutna av fönster. Lika enkel som exteriören är interiören, fast bänkinredning saknas, katafalken finns i den främre delen av kyrkorummet, under vad som hos besökaren upplevs som det enda naturliga ljuset, från taklanterninen.

Att särskilt tänka på:
*Bydalens kyrkogård är en av Medelpads största, utformad som en skogskyrkogård i ett övrigt hårt exploaterat och ständigt växande område, norr om Sundsvalls centrum.
* Kyrkans läge med en sammanhållen skog växande på själva tomten gör den unik.
*Gravkapellets och den fristående klockstapeln utgör tillsammans med kyrkogården en sammanhållen bild av en nationell och romatisk tradition som under 1920-talet övergick i nyklassicismen.