Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, PROSTEN 1 S:TA BIRGITTA KYRKA

 Anläggning - Värdering

S:TA BIRGITTA KYRKA
3/10/04
Motivering
S:ta Birgitta kyrka är en modern centralkyrka. Den har en viktig roll i arkitekten Rolf Berghs stora produktion, bl a som en förstudie till hans många senare studiokyrkor. Som "försöksförsamling" prövades här många nya liturgiska idéer som tog sig speciella uttryck i arkitekturen. S:ta Birgitta kyrka är bl a ett tidigt exempel på idén om "circumstantes" för att utveckla samspelet mellan präst och församling. Den är också en tidstypisk representant för kombinationen kyrka och församlingsbyggnad i anslutning till varandra.

Med sin mäktiga kopparklädda kupol över den kvadratiska lanterninen kan kyrkans exteriör associera till orienten och dess särpräglade arkitektur. Läget intill Mälaren gör att den med sitt höga och originella klocktorn fungerar som sjömärke. Hela anläggningens yttre och kyrkotomten präglas av en enkelhet där funktionen har styrt utformningen.

Inne i kyrkorummet är det altaret som dominerar, framförallt genom den centrala placeringen. Ovanlig är den nedsänkta "lillkyrkan" bakom altaret i koret. Ljusintaget genom de nästintill osynliga fönstren uppe i lanterninen skapar tillsammans med det reflekterande betongtaket en mycket speciell ljusföring varför kyrkan ibland har kallats "det skimrande ljusets kyrka". Kyrkorummet, dess fasta inredning, tak- och glasmålningar, textilier och andra inventarier har samkomponerats till en arkitektonisk och konstnärlig helhet vad beträffar form, färg och material.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
" kyrkans funktion som "sjömärke"
" altarets placering och den nedsänkta "lillkyrkan" bakom altaret som uttryck för nya liturgiska idéer
" ljusföringen i kyrkorummet
" den fasta inredningen, tak- och glasmålningar, textilier och andra inventarier som tillsammans med kyrkorummet bildar en konstnärlig helhet.