Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Habo kn, FISKEBÄCKSTOMT 1:1 FISKEBÄCKS KAPELL

 Anläggning - Värdering

FISKEBÄCKS KAPELL
6/22/05
Motivering
KYRKOMILJÖN - Fiskebäcks kapell är beläget på den skogiga västra Vätterstranden.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården har medeltida ursprung och omges av en kallmur med trädrad. På platsen stod fram till 1780 ett träkapell som flyttades till den nybildade socknen Gustaf Adolf. De rätvinkliga grusgångarna omsluter kvarter med inslag av stenramar. På kyrkogården finns klockstapel från 1600-talet och bårhus från 1953, båda med rödfärgad träpanel, samt sex stycken gravstenar från 1600- och 1700-tal.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING Träkapellet från 1939 är ritat av arkitekt K M Westerberg. Det är föga förändrat sedan byggnadstiden och knyter an till bygdens traditionella träkyrkobyggande. Invid koret ligger en med tak överbyggd porträttgravsten. Interiören har bevarat mycket av sin ursprungliga enkla karaktär med tredingstak och bänkinredning. Altare och orgel är senare. Altartavlan är ett renässansarbete.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kapellets historiserande exteriör är ett gott exempel på tidens kyrkobyggnadsideal.
- Interiörens ursprungliga enkelhet.
- Bevarad inredning från byggnadstiden.
- Altartavla i renässans.