Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gällivare kn, PÅLKEM 12:1 PÅLKEMS KYRKA

 Anläggning - Värdering

PÅlkems kyrka, PÅLKEMS KYRKA (VITTRÄSKS KAPELL)
11/10/05
Motivering
Kyrkan representerar det tidiga 1900-talets enkla landsortskyrkor i traditionell
klassicism, med ett lätt anslag av nationalromantik. Interiört är den typisk för tidens tolkning
av klassicismen i rummets form och uppbyggnad med det avsmalnade, förhöjda koret.
Rummet präglas i hög grad av 1940-talets ombyggnad i material och färgsättning även om
snickerier och inredning är tydliga tidsuttryck för kyrkans byggnadstid.
Bärande karaktärsdrag
• Kyrkans exteriör med traditionell klassicism med den tydliga uppdelningen
av kyrkans olika funktioner i kombination med ett lätt nygotiskt anslag i
fönsterform och snickerier
• Kyrkorummets enkla traditionalism välbevarade inredning, snickerier mm
• Rummets tidspräglade skivmaterial och ljusa färgsättning