Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, TENSTA 2:1 TENSTA KYRKA

 Anläggning - Värdering

Tensta kyrka, TENSTA KYRKA
12/14/04
Motivering
Tensta kyrka är kanske den märkligaste medeltida kyrka som finns i Uppland. Arkitektoniskt betraktas den som en av de förnämsta i hela Sverige. Kyrkan är bevarad nästan helt intakt sedan 1400-talet. Kyrkan har en exklusiv arkitektur helt i tegel i höggotikens former. Den har en mäktig resning och rikt artikulerade fasader försedda med strävpelare, blinderingar och rundbågiga nischer. Invändigt präglas kyrkan av de senmedeltida valven och målningarna av Johannes Rosenrod, med bl.a. den unika Birgittasviten. Den fasta inredningen i kyrkan är välbevarad sedan 1700-talet. Den välbevarade medeltida takkonstruktionen som bär spår av de ursprungliga trävalven har ett mycket högt byggnadshistoriskt värde.

Klockstapeln har bevarat den nyklassicistiska form den fick vid en ombyggnad på 1830-talet. Kyrkogården har en traditionell karaktär med bogårdsmur av sten, trädkrans och en ovanligt hög järngrind i söder med putsade grindstolpar. Gravvårdarna uppvisar en representativ provkarta över de stilförändringar som ägt rum inom gravkonsten sedan 1800-talets slut.