Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Laxå kn, FINNERÖDJA 1:32 M.FL. FINNERÖDJA KYRKA

 Anläggning - Värdering

FINNERÖDJA KYRKA
9/13/06
Motivering
KYRKOMILJÖN - Finnerödja kyrka i Tiveden är högt belägen utmed en äldre färdled i utkanten av järnvägssamhället Finnerödja. Kyrkan, som har starka band till närliggande Skagersholms säteri och järnbruk, föregicks av ett 1600-talskapell.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan ligger i nordöstra delen av en stor kyrkogård, utvidgad i söder 1958. Kyrkogården inramas av en trädrad och av stenmurar med muröppningar mellan stenstolpar. Anläggningen innehåller grusgångar, granittrappor och enstaka äldre vårdar med järnstaket. Ett äldre bårhus med grästak är nedgrävt sydväst om kyrkan. I sydöst är en minneslund.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Finnerödja kyrka, uppförd 1762-1763, har tresidigt avslutat kor, sakristia i norr, torn med lanternin samt stora, vidbyggda vapenhus i såväl norr som söder. De valmade taken är spåntäckta, och kyrkans vitputsade fasad stöttas av strävpelare. Vid Erik Lundbergs och Uno Söderbergs renovering på 1960-talet ändrades fönstrens form till vad som ansågs vara den ursprungliga. Samtidigt kläddes den tidigare vitmålade trälanterninen med kopparplåt. En ursprunglig ingång till sakristian återupptogs och en portöppning från 1920 omdanades till fönster.
Kyrkans interiör uppvisar inslag av olika tiders ideal. Från dess föregångare kommer altaruppsatsen från 1673 och samt predikstolen från 1698, renoverade 1920. Trätaket med profilerad taklist är bevarat sedan kyrkans byggnadstid. Korets sedan 1800-talet övermålade draperimålning framtogs 1968. I den slutna bänkinredningen från 1920 ingår de ursprungliga bänkdörrarna. Även läktarens figurativa målningar (framtagna 1920), en trädopfunt och två ovanliga nummertavlor, skänkta av mästersmederna på Skagersholms bruk, är från 1760-talet. Den pneumatiska Zetterqvistorgeln från 1939 har fasad från 1878. 1968 års konsekvent genomförda renovering har gett interiören en sammanhållen och harmonisk prägel. Bland annat tillkom nuvarande altare, altarring, armatur, läktarunderbyggnad samt golv och färgsättning..
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
-Kyrkans läge på äldre kyrkplats med anknytning till Skagersholm
-Exteriörens huvudsakliga prägel av 1700-tal
-Interiörens ursprungliga trätak och målningar
-Predikstol och altaruppsats från föregående kyrka
-Kyrkans ursprungliga bänkdörrar, nummertavlor och dopfunt,
-Den pneumatiska Zetterqvistorgeln samt altare och altarring från 1900-talet
-Kyrkogårdens stenmur, trädrad, grusgångar och äldre gravvårdar.