Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, TÅDENE KYRKA 1:1 TÅDENE KYRKA

 Anläggning - Värdering

TÅDENE KYRKA
9/3/03
Motivering
KYRKOMILJÖN - Tådene kyrka är belägen i delvis skogbevuxen odlingsmark nära Vänern. Tillsammans med närbelägna Storebergs säteri med tillhörande kyrkogård utgör kyrkan en kyrko - godsmiljö från 1800-talets senare del.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan omges av en kyrkotomt med grusgångar och smidesgrind.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan ritades av arkitekt Adrian Crispin Peterson och uppfördes på ny kyrkplats 1880. Storebergs säteri och dess ägare har haft stort inflytande i bygden och ombesörjde även uppförandet av kyrkan. Kyrkan har en nygotisk prägel med korsplan, trappgavlar och höga, spetsbågiga fönster. Exteriören har bevarats i det närmaste intakt sedan byggnadstiden.
Även interiören har bevarat sin nygotiska prägel tunnvälvt trätak och sidoläktare. Den enhetliga inredningen i mörk ekimitation härrör från byggnadstiden.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
- Kyrkan och närliggande Storebergs säteri med kyrkogård utgör en gods - och kyrkomiljö.
- Kyrkan speglar inflytandet från en godsägarfamilj under 1800-talet.
- Kyrkans föga förändrade exteriör är en god representant för 1800-talets nystilar.
-Skiffertaket utgör ett regionalt särdrag
- Interiörens prägel av byggnadstidens nygotiska ideal.
- Byggnadstidens orgel från Setterqvist och son.
- Kyrkogårdens grusgångar och smidesgrind.