Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, SKÖRSTORP 16:1 SKÖRSTORPS KYRKA

 Anläggning - Värdering

SKÖRSTORPS KYRKA
5/7/02
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
SKÖRSTORPS medeltida RUNDKYRKA med näraliggande skola, skollärarbostad och tillhörande ekonomibyggnader utgör en samlad kyrkomiljö med framträdande läge i odlingslandskapet. Kyrkans exteriör präglas främst av rundhuset som har sitt ursprung i medeltiden. Den höga spiran, koret och absiden samt gravkoret tillkom under 1600-talet. Den barockinspirerade portalen från 1899 är ett tillägg som understryker de förändringar som kyrkan genomgick under denna tidsperiod. Interiören är präglad av de förändringar som gjordes vid renoveringen 1934-35 för att återskapa kyrkorummets äldre utseende genom att bygga slutna bänkkvarter, sätta in fönster med träbågar med antikglas, riva läktaren från 1800-talet och återinsätta altaruppsatsen från 1700-talet.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- kyrkan, skolan, skollärarbostaden och dess ekonomibyggnader utgör en samlad kyrkomiljö som har ett framträdande läge i landskapet
- kyrkan är en av Sveriges få, och stiftets enda, medeltida rundkyrka och hör därför till ett nationellt omistligt kulturarv
- det medeltida murverket utgör ett omistligt historiskt dokument
- äldre inredning i form av dopfunt, altaruppsats och predikstol
- interiörens tillägg från 1930-talets omgestaltning
- kyrkogårdens grusgångar, trädrad, stenmur, smidesgrindar, klockstapel och ekonomibyggnader