Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vimmerby kn, BLÄGDA 1:6 M.FL. SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN PÅ STRÄCKAN TOTEBO-HULTSFRED MED TILLHÖRANDE BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

 Anläggning - Värdering

Smalspårsjärnvägen på sträckan Totebo-Hultsfred med tillhörande byggnader och anläggningar
2/16/99
Motivering
Järnvägen med sina många konstbyggnader och stödbankar utgör ett ovanligt värdefullt och representativt exempel på tidig järnvägsbyggnadskonst och hantverksskicklighet.

Järnvägen är ett unikt och välbevarat exempel på en i sin helhet bevarad svensk smalspårsjärnväg av provinskaraktär. Den har sitt särskilda trafikhistoriska värde som en del i det tidigare enskilda järnvägsbolaget Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnväger (NVHJ), ett av landets största järnvägsbolag för smalspårsbanor och med säte i Västervik.

Konstruktioner och material använda vid banans uppbyggnad är av stort teknikhistoriskt värde.

Stationsmiljöerna med sina mönsterbyggnader och sin enhetliga för Östsmåland karaktäristiska arkitektur har ett arkitekturhistoriskt värde.

Banans koppling och nära anknytning till Ankarsrums bruk tillför ett samhällshistoriskt, socialt och person historiskt värde. Möjligheten att knyta samman hela sträckan genom tidigare beslut och det utvidgade statliga byggnadsminnet Verkebäck-Västervik med hela sträckans linje genom det omväxlande och värdefulla kulturlandskapet ger starka upplevelsevärden.