Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Piteå kn, SIKFORS 3:31 SIKFORS GAMLA KRAFTSTATION

 Anläggning - Värdering

SIKFORS GAMLA KRAFTSTATION
2/22/10
Motivering
Anläggningen är det första större kraftverket i Norrbotten och har därför ett högt samhällshistoriskt värde. Byggnadstekniskt är kraftstationen värdefull som tidigt exempel på byggnad helt i armerad betong. Anläggningen har ett teknikhistoriskt värde i att det är ett av få kraftverk i denna storlek som haft tilloppstuber ovan mark. Desutom finns maskineriet ännu kvar.

Det arkitektoniska värdet består i att kraftstationen förebådar den moderna tiden genom den funktionsmässigt uppbrutna byggnadsvolymen, samtidigt som fasadens arkitekturelement är fast förankrade i den klassiska traditionen med sina välvda öppningar och listverk.

Anläggningen har även ett pedagogiskt värde genom att den så tydligt illustrerar vattenkrafttekniken och läget invid den nya kraftstatinen ger möjlighet följa teknikens utveckling framåt i tiden. Det socialhistoriska värdet ligger i att det visar på en annan tids säkerhetstänkande, bl a genom att ställverket står inomhus.