Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LILJEHOLMEN 1:1 GRÖNDALSVARVET

 Anläggning - Värdering

GRÖNDALSVARVET
11/20/06
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gröndalsvarvet hette fram till 1931 Nya Varvet och var ett kommersiellt varv som byggde mälarbåtar och skärgårdskryssare. Varvsbyggnaden är numera den enda kvarvarande resten av de varvsmiljöer som funnits vid Liljeholmsviken och har ett stort byggnadshistoriskt värde. Exakt hur gammal varvsbyggnaden är med alla sina om- och tillbyggnader är svårt att fastställa men troligen härrör den äldsta delen från 1910-talet.