Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, LJUSET 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

LJUSET 1


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret