Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, RESEDAN 3 POSTEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Anläggningspresentation
KV RESEDAN (inakt.), POSTEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Kommunikation - Posthus och poststation

Kommunikation - Posthus och poststation

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

RESEDAN 3


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret