Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, TRISHULT 5:1 F.D. BOROHUS VIRKESMAGASIN Ny sökning Tillbaka till sökning

Borohus virkesmagasin_ del av fasad mot NO.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
F.D. BOROHUS VIRKESMAGASIN (akt.), NOAKS ARK (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Industri - Industrianläggning

Industri - Industrianläggning

TRISHULT 5:1

Historik

Virkeshanteringen inleddes ursprungligen år 1896 på gården Trishult utanför Landsbro då fabrikören Emil Johansson etablerade ett sågverk vilket snart kompletterades med ett hyvleri. År 1921 avvecklades företaget för att två år senare återbildas av Emils söner som Landsbro Trävaruaktiebolag. En spirande egnahemsrörelse gjorde att bröderna valde att satsa på hustillverkning i större skala.
År 1936 köptes Borohus anläggning i Landsbro av HSB som inledde ett omfattande utvecklingsarbete för att rationalisera produktionen. Från Borohus i Landsbro levererades under HSB:s första år främst hus i byggsats för självbyggeri. Borohus drevs i ...

Läs mer i eget fönster
År 1946 - 1947 Nybyggnad

Hilding Brosénius (Arkitekt)

År 2002 - 2003 Ändring
Redan tidigt krävdes förstärkningar av byggnadens stomkonstruktion på grund av de belastningar som magasinets stora travers utsatte bärigheten för. Under snörika vintrar skottades de enorma takytorna för att minska på belastningen. Taket var vid uppförandet belagt med papp. Det omlades med aluminiumplåt i samband med att papptäckningen tjänat ut. Värmeutvidgningen och plåtarnas rörelse under varma sommardagar medförde dock att spikhålen i plåtarna förstorades varvid läckage uppstod, vilket orsakade stora skador på underlagstaken. Under åren 2002 - 2003 lades taket åter om med en papptäckning liknande den som ursprungligen varit.