Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trollhättan kn, ÅKER 10:1 TROLLHÄTTANS KANAL- OCH SLUSSOMRÅDE Ny sökning Tillbaka till sökning

fd882602

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TROLLHÄTTANS KANAL- OCH SLUSSOMRÅDE (akt.)
Västra Götaland
Trollhättan

Kommunikation - Kanalanläggning

Kommunikation - Slussanläggning

Kommunikation - Slussanläggning

Kommunikation - Kanalanläggning

ÅKER 10:1

Historik

Göta älv har under alla tider använts för transporter mellan Vänernområdet och kusten. De första försöken att slussa sig förbi de 32 meter höga fallen i Trollhättan gjordes redan på 1740-talet. År 1800 byggdes de första farbara slusslederna och en av landets viktigaste vattenvägar kunde tas i bruk. Trafiken expanderade snabbt och redan 1844 byggdes en ny och större slussled av Nils Ericson som även möjliggjorde en samordning med Göta kanal. Den nu i bruk varande slussleden stod klar 1916. Trafiken pågår dygnet runt hela året och ca 3 500 handelsfartyg och lika många fritidsbåtar passerar slussleden årligen. Den totala mängden gods s...

Läs mer i eget fönster