Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eslöv kn, BÅLAMÖLLAN 1:3 BÅLAMÖLLAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Bålamöllan .JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÅLAMÖLLAN (akt.)
Skåne
Eslöv

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn - Industrikvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn

BÅLAMÖLLAN 1:3

Historik

Bålamöllans kvarn ligger inom ett område av Rönne å som sedan medeltiden har hyst vattendrivna maskiner. Bålamölla kvarn finns först omnämnd 1697, men det spekuleras i att kvarnen har medeltida rötter. Kvarnbyggnaden består idag av själva kvarndelen med tre vattenhjul, samt en väl tilltagen boningsdel och en stalldel. Kvarndelen är uppförd i olika tekniker bl.a. korsvirke, träplank och tuktad fältsten. De olika byggnadsteknikerna och materialen visar hur kvarnen förändrat utseende och byggts till under olika epoker. Boningsdelen från 1866 har använts som mjölnarbostad och är uppförd i tegel. Invändigt består utrymmet av förstuga, kö...

Läs mer i eget fönster