Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, INNERSTADEN 10:14 SLOTTSMÖLLAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Slottsmöllan 1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SLOTTSMÖLLAN (akt.)
Skåne
Malmö

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Slott och herrgård - Slott

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Jordbruk - Kvarn

INNERSTADEN 10:14

Historik

Slottsmöllan är den enda idag bevarade möllan innanför Malmö stads kanaler. För ett par hundra år sedan var emellertid roterande, segelklädda möllevingar en vanlig syn på stadens vallar och befästningar. År 1663 uppfördes en väderkvarn, en s.k. stubbamölla, på Bastion Stenbock. Möllan kom att förse fästningens innevånare med mjöl i nära 200 år. Den återfinns på en fästningsplan över Malmö citadell som upprättades av dåvarande slottskommendanten, Eric Dahlberg. När Malmöhus upphörde att vara fästning omkring 1800 och kastellet överlämnats till Fångvårdsstyrelsen upphörde även kvarnarrendatorernas plikt att mala säd till kronan. I sam...

Läs mer i eget fönster